Storflommen i Nord-Europa bekrefter behov for klimakutt og beredskapsløft i Norge

Sommerens dødelige storflom i Europa ble mer intens på grunn av menneskeskapte klimaendringer, slår en gruppe bestående av forskere fra en rekke universiteter og klimaeksperter i Røde Kors nå fast.

Røde Kors ber alle politiske partier ta innover seg at klimapolitikk er et spørsmål om liv eller død.

Sommerens enorme flommer i Nord-Europa tok over 200 liv og ødela over 72 000 bygninger. Kostnaden ved ødeleggelsene er anslått å beløpe seg til over 10 milliarder dollar. Hele lokalsamfunn står igjen uten hjem og arbeidsplasser.

World Weather Attribution, et team ledet av Universitetet i Oxford og med deltakere fra Røde Kors' Klimasenter og en rekke andre universiteter, slår i en ny rapport fast at katastrofen ble gjort mer sannsynlig og mer intens av klimaendringene. Teamet har tidligere i år slått fast at hetebølgen i Nord-Amerika hadde vært nær umulig uten menneskeskapte klimaendringer.

– Vi nordmenn må ta innover oss at norsk klima- og energipolitikk ikke bare har en pris i kroner og øre, men også i liv og levebrød. Klimagassutslipp bidrar direkte til å ta liv, undergrave velferd, og forverre fattigdom - også i Europa og Norge, sier klima-analytiker Cathrine Tranberg Hårsaker.

Hun understreker at det aldri har hastet mer å hindre ytterligere global oppvarming, og at høyutslippsland som Norge har et spesielt ansvar for å kutte sine klimagassutslipp.

– At så uventede og ødeleggende hendelser skjer allerede ved 1,2 grader global oppvarming er et faretruende varsel på hva som venter oss som "den nye normalen" på 1,5. Uansett hvilke partier som blir sittende i regjering etter valget, forventer Røde Kors at man klarer komme til enighet på Stortinget om finansiering og gjennomføring av tiltak som kutter klimagassutslipp raskt og effektivt. Det dreier seg om liv.

Norsk klimatilpasning og beredskap for ekstremvær ikke sterk nok

At ekstremregnet i Europa i så stor grad fikk et dødelig utfall skyldes ikke bare regnmengdene, men lokal svikt i vannhåndtering, flomvarslingssystemer, og beredskapsplanlegging.

Røde Kors er bekymret for at også norsk klimatilpasning og beredskap ikke er god nok til å beskytte de mest sårbare menneskene og lokalsamfunnene i landet. Organisasjonen publiserte nylig "Notat 2021: Norsk klimatilpasning og beredskap - en varslet krise?", en kunnskapsgjennomgang på feltet.

– Klimaendringene er en alvorlig utfordring for samfunnssikkerheten i Norge, men likevel har kun litt over halvparten av kommunene faktisk gjennomført klimatilpasningstiltak. Halvparten av kommunene har ikke beredskapsplaner som oppfyller minstekravene, sier Tranberg Hårsaker.

Røde Kors er bekymret for at liv kan gå tapt hvis ikke klimatilpasnings- og beredskapsarbeidet styrkes. En av tre norske kommuner har kun til en viss grad oversikt over viktige samfunnsfunksjoner som kan berøres av naturhendelser, og mange har dårlig oversikt over hvilke deler av bebyggelsen som er spesielt utsatte for naturfarer som skred og flom.

– I Tyskland druknet 12 sykehjemspasienter fordi de ikke ble evakuert i tide da flommen kom. Klimakrisen er her, den er nå, og den lokale norske beredskapen trenger et løft hvis vi skal klare å beskytte de mest sårbare og forhindre tap av liv.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Ressurssider:
World Weather Attribution-rapporten

Pressemelding om rapporten fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet