Én av tre bekymret for om eldre de kjenner er ensomme for tiden

På Frivillighetens dag, 5. desember, ber Røde Kors nordmenn finne frem dugnadsånden igjen for å bekjempe ensomhet sammen.

– Aldri før har det vært større behov for å bry seg om andre, sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.  

Nye tall fra Opinion laget på oppdrag av Røde Kors viser at hele én av tre sier de nå er bekymret for om eldre i familien eller omgangskretsen er ensomme for tiden. De yngste er mest bekymret for de eldre.  

Mange venter på noen å prate med 

Røde Kors ser et økt behov for frivillige besøksvenner for å bøte på ensomhet. Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Da kan man få regelmessige besøk av en frivillig hvor man kan prate sammen eller komme seg ut i aktivitet.  

– Vi mangler nå 1.000 besøksvenner over hele landet. En langvarig pandemi har vært vanskelig for oss alle, og mest for dem som har hatt det utfordrende fra før av, sier presidenten.  

– Isolasjon er ikke løsningen 

Nå som tiltakene strammer inn igjen, kan mange kjenne på frykten for at eldre i familien skal bli sittende mye alene i julen, og flere kan være redde for å smitte sine nære. Mer isolasjon er det siste eldre trenger nå.  

Røde Kors-presidenten oppfordrer flere til å melde seg som frivillige.  

– Ensomhet er en stor og kompleks utfordring i samfunnet vårt. Vi vet at eldre kan være særlig utsatt på grunn av innskrenket nettverk, dårlig helse og sårbarhet for den herjende pandemien. Tiltak må settes inn på flere nivåer, samtidig som det er mye hver og en av oss kan gjøre for å bedre hverdagen til andre. Som besøksvenn bidrar du til å gjøre en forskjell i hverdagen, kun ved å være et medmenneske, sier Sveinsvoll.  


For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no