Ber ny regjering prioritere korona-generasjonen

Arbeid med psykisk helse og utenforskap blant barn og unge må styrkes i statsbudsjettet for 2022.

– Pandemien har forsterket og forverret forskjellene. Det gjelder både sosialt, økonomisk og psykisk. Det nye Stortinget må derfor sørge for at en korona-generasjonen ikke havner utenfor, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors og legger til: 

– Jeg er bekymret for at ettervirkningene av pandemien kan bli langvarige. 

Koronakommisjonens rapport viste tydelig at det tok for lang tid før det kom tiltak for sårbare grupper som ble hardest rammet av nedstengningen. Røde Kors har i flere rapporter løftet fattigdom, psykisk helse og sosiale forskjeller som konsekvenser etter pandemien. 

Røde Kors er skuffet over at regjeringen ikke viderefører støtten på 7 millioner kroner som samtaletilbudet Kors på halsen fikk under pandemien. Nå blir det opp til Stortinget å løfte samtaletilbudet for barn og unge i budsjettforhandlingene. 

Nytt flertall gir muligheter 

Røde Kors er bekymret for større sosiale forskjeller i kjølvannet av pandemien, og særlig for barnefamilier. Røde Kors ber derfor om: 
 

  • Øke barnetrygden for familier med barn fra 0 til 18 år i tråd med prisutviklingen. 
  • Komme med nasjonale retningslinjer som hindrer kommunene i å avkorte sosialstønad med barnetrygd.  
  • Øremerke 4 millioner kroner til Røde Kors Digital leksehjelp.  
  • Øke støtten til Ferie for alle.  

Trapper opp aktiviteter for ungdom i hele landet 

Røde Kors mener et nytt flertall på Stortinget må sikre et trygt oppvekstmiljø i hele landet. 

– Da er møteplasser og ungdomshus viktig, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors er glad Solberg-regjeringen i sitt siste forslag til statsbudsjett styrker oppvekstfeltet med en milliard. Blant annet løftes psykisk helse med 200 millioner kroner i statsbudsjettet som ble lagt frem tirsdag. Men Røde Kors savner en satsing på ungdomshus i de største byene – eller Fellesverk – som organisasjonen kaller sine møteplasser. 

Fellesverket er en nasjonal satsing fra Røde Kors, og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år. Fellesverket finnes i 14 byer i Norge i dag med til sammen 17 hus. Økte sosiale forskjeller, vanskelige hjemmeforhold og en krevende økonomisk situasjon er noen av de utfordringene våre ungdommer opplever. De ulike husene tilbyr ulike aktiviteter, men det er noen faste aktiviteter som finnes i alle hus: sosial arena, gatemegling, leksehjelp og arbeidstrening. 

Fellesverkene finnes i dag i Trondheim, Ålesund, Bergen, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen, Sandvika, Oslo (Grorud, Mortensrud, Majorstua og Sentrum), Sandefjord, Sarpsborg, Arendal og Tromsø. 

Røde Kors ber Stortinget øke midler i tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn med 40 millioner kroner, og øremerke 20 millioner kroner til Røde Kors’ ungdomshus Fellesverket. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no