Ber turfolk være obs på snøskavler som knekker

Med høyere temperaturer øker nå faren for skavlbrudd. Røde Kors oppfordrer alle til å planlegge vårens skiturer med et spesielt fokus på dette fenomenet.

 Røde Kors håper mange kommer seg ut i naturen nå som våren er i anmarsj. Mange steder er det gode skiforhold, men akkurat denne tiden er spesielt utsatt for en type snøskred som kan komme overraskende på: Skavlbrudd. 


(Priv. til red: bilder fra skred på Blånebba kan sendes til fritt bruk mot kreditering  Dag  Furberg  Fjeld, fagleder skred i Rauma Røde Kors Hjelpekorps) 

 – Skavlbrudd utløses ofte naturlig ved høy eller økende temperatur, eller ved at skiløpere går for langt ut på kanten av et fjell eller høydedrag og dermed øker belastningen på skavlen.    Skavler kan knekke 45 grader på skrå innover slik at en trenger ikke å være trygg selv om en står over fast fjell. Hold derfor stor avstand til kanten på topper med store skavler, sier Tormod Eldholm i Røde Kors Hjelpekorps´ nasjonale ressursgruppe for skred.   

Frivillige fra Røde Kors i Rauma ble vitne til et dramatisk skavlbrudd forrige søndag. En tung snøskavl på fjellet Blånebba løsnet og utløste et stort flakskred. En person i et turfølge ble hengende på kanten av kanten over et høyt stup og måtte hjelpes i sikkerhet.  

– Det våre folk i Rauma ble vitne til viser hvor viktig det er at man ikke beveger seg ut på snøskavler. Ofte kan vind ha ført snømasser langt utover fast grunn, og da havner man i praksis i løse luften om skavlen knekker, sier Kjersti Løvik, som er landsrådsleder i Rød Kors Hjelpekorps.   

Løvik har to råd til de som planlegger skiturer i fjellet de neste dagene. I tillegg til å ikke gå på skavler, må man også husk på at skredene som kan utløses har lang rekkevidde. 
 
– Sjekk alltid skredvarselet, men vær også klar over at skavlbrudd kan skje i områder der det ikke er varslet snøskredfare. Sørg også for å ha god avstandhvisdu går nedenfor fjelleller høydedrag der snøen har hopet seg opp i skavlerså du ikke oppholder deg iutløpssonen for skred. Med god planlegging blir turen som regel alltid både tryggere og hyggeligere, oppfordrer Løvik.
 

Denne helgen melder varsom.no om betydelig snøskredfare i Finnmark og Nord-Troms, mens det i en rekke andre fjellområder både i nord og sør er varslet moderat fare for snøskred.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 
eller send e-post til pressevakt@redcross.no