Krigen mellom Russland og Ukraina: Røde Kors står klar til å besøke alle krigsfanger, men tilgang må gis

Siden krigen mellom Russland og Ukraina eskalerte i februar har Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) krevd tilgang til alle krigsfanger. Fremdeles mangler Røde Kors tilgang til flere tusen kri

Partene i konflikten er gjennom Genèvekonvensjonene forpliktet til å gi Den internasjonale Røde Kors-komiteen tilgang til alle krigsfanger.

– For å undersøke hvordan krigsfanger behandles, hvilke forhold de holdes under og at familiene er informert om sine kjære, skal Røde Kors få tilgang til alle som er tatt til fange i forbindelse med konflikten, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

For at Røde Kors skal kunne gjennomføre slike besøk kreves det mer enn løfter om tilgang, blant annet må det legges til rette for at slike besøk skal kunne gjennomføres.

– Røde Kors har ingen mulighet til å ta seg inn med makt. Det er partene i konflikten som har ansvar for å sørge for at slike besøk er mulig. Vi har hatt mulighet til å besøke hundrevis av krigsfanger, men det er fremdeles tusener Røde Kors ikke har hatt mulighet til å besøke, sier Apeland.

Et team på 11 ansatte i Den internasjonale Røde Kors-komiteen inkludert én lege, er klare i Donetsk for å besøke eventuelle krigsfanger som holdes i området, inkludert ved Olenivka. Deres oppdrag vil være å sjekke forholdene for internering og behandling, levere viktige forsyninger og sikre at krigsfangene kan kontakte familiene sine.

– Røde Kors kommer ikke til å gi opp kravet om å kunne se alle krigsfanger, ikke bare én gang, men gjentatte ganger, uavhengig av hvor de holdes. Vil deler frustrasjonen mange har gitt uttrykk for over at Røde Kors ikke har kunnet besøke et stort antall fanger, til tross for at vi har jobbet siden februar med dette. Det er svært viktig å få undersøkt behandlingen de får og forholdene de holdes under. Familiene har også et stort behov for å få informasjon, sier Apeland.

De intense kampene i området i dag understreker risikoen og hvor vanskelig dette oppdraget har vært å få til. Røde Kors-teamet har stått klare i flere måneder, men har den dag i dag ikke fått sikkerhetsgarantiene på bakken og den lokale autorisasjonen til å gjennomføre et besøk.

– Å skylde på ICRC for å bli nektet full og umiddelbar tilgang hjelper ikke krigsfanger eller deres familier. De som kan utgjøre en forskjell for krigsfanger i enhver internasjonal væpnet konflikt er de involverte statene og interneringsmyndighetene. Det er de som er forpliktet til å behandle krigsfangene i tråd med Genèvekonvensjonene og å gi ICRC tilgang til dem alle. Krigsfanger har rett til å motta regelmessige besøk fra delegater fra ICRC under den tredje Genève-konvensjonen, sier Apeland.

I enhver væpnet konflikt, besøker Røde Kors krigsfanger og gir dem et håp, og mulighet til å holde kontakt med familiene sine. I tillegg hjelper Røde Kors til med for eksempel medisinsk behandling.

– Røde Kors deler våre funn og anbefalinger for konkrete forbedringer av deres behandlings- og interneringsforhold konfidensielt og direkte med de ansvarlige myndighetene. Krigsfanger og deres familier fortjener dette glimtet av håp og menneskelighet midt i konflikten, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no