Bombingen hindrer pasienter å nå fram til sykehusene

Bombingen på Gaza hindrer skadde å nå fram til sykehus. Samtidig blir medisinsk personell som er ute for å hjelpe skadde selv ofre for vold.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ber nå om stans i krigshandlingene for å kunne redde liv.

– Nå er det viktig at det blir et pusterom i kampene slik at helsearbeidere, førstehjelpere og andre som gir livsviktig nødhjelp kan få gjort sin jobb med å hjelpe folk, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Pasienter og ambulanser har nå problemer med å komme seg til sykehusene på grunn av den intense bombingen og ødeleggelser.

– Helsearbeidere og steder som gir helsehjelp skal beskyttes under alle omstendigheter.

Intense krigshandlinger nært sykehus har ført til ødeleggelser på infrastruktur som er viktig for å gi helsehjelp, sier Apeland.

Helsearbeidere har blitt skadd. I tillegg har flere av veiene som må brukes for å nå de største sykehusene blitt ødelagt. Dette gjør det vanskelig for ambulansene å nå fram til sykehus med pasienter og frakte pasienter mellom sykehus.

– Intensiteten i denne konflikten er noe vi ikke har sett tidligere, med ustanselige flyangrep mot Gaza som er tett befolket, og raketter som rekker fram til store byer i Israel. Norge bør fortsette å bruke sikkerhetsrådet til å få en stopp i volden, om enn midlertidig for å kunne gi nødvendig helsehjelp, sier Apeland.

Samtidig hindrer bombingen Røde Kors og andre humanitære organisasjoner i å hjelp folk som har desperate behov. Når situasjonen er så voldsom som nå, er det ikke forsvarlig å drive humanitært nødhjelpsarbeid i stort omfang. For hver time denne volden fortsetter øker behovene for akutt nødhjelp.

– Vi hører hvordan folk som bor på Gaza har pakket klar «Gazabaggen» som inneholder det absolutt mest nødvendiges, som ID-papirer og kontanter, slik at de er forberedt dersom de må flykte i all hast, sier Apeland.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) følger nøye med på hvordan kampene rammer befolkningen, og snakker med begge parter i konflikten for å minne dem på forpliktelsen de har i henhold til internasjonal humanitær rett.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99