Digitalt landsmøte for Røde Kors

Lørdag gjennomfører Røde Kors sitt første digitale landsmøte.

341 delegater fra hele landet samles for å vedta nytt program, utvikle organisasjonen og velge president de neste tre årene for Norges største frivillige humanitære organisasjon.  

Når landsmøtet åpner lørdag med en hilsen fra statsminister Erna Solberg, så er det første gang i organisasjonens 155 år lange historie at landsmøtet ikke møtes fysisk.  

Presidentvalg og nytt landsstyre 

Landsmøtet skal velge nytt landsstyre og en ny president, som er den øverste lederen av organisasjonen med sine 390 lokalforeninger og 44000 frivillige. Valgkomiteen har innstilt Christin Kristoffersen fra Oslo Røde Kors, mens det er varslet at det vil komme et benkeforslag på Thor Inge Sveinsvoll, som i dag er distriktsleder i Rogaland Røde Kors.   

– Det blir et spennende landsmøte og det er spennende at det er varslet flere presidentkandidater. Det er et utrykk for at organisasjonsdemokratiet fungerer, sier avtroppende president Robert Mood.   

Mood har sittet som president i tre år, og ser på det som naturlig at han nå skal gå av.  

– Jeg takker for tiden som president, og vil fortsette som en ivrig støttespiller av Røde Kors, sier han.  

Torsdag ble det også valgt ledere for to av landsrådene til Røde Kors. Kjersti Løvik ble gjenvalgt som leder for Landsråd Hjelpekorps mens Pernille Backer Lemming ble gjenvalgt som leder for Landsråd Omsorg.  

Nytt hovedprogram løfter klima 

Røde Kors vil satse videre i forslaget til hovedprogram på å redde liv i Norge og internasjonalt, på å fremme en trygg oppvekst og et liv i verdighet. Internasjonalt vil innsatsen bli spisset enda mer på helsehjelp og beskyttelse i krig, konflikt og katastrofer. Det legges også opp til økt fokus på å redusere de negative konsekvensene for mennesker fra klimaendringene, både internasjonalt og for beredskapen i Norge. Organisasjonen skal også bli en tydeligere stemme over hele landet for å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner, og styrke beskyttelsen av frivillige og deltakere i Røde Kors.  

En sterkere satsing på klima var også tema for arrangementet «Humanitært forum» som innledet landsmøtet torsdag.  

– Røde Kors hjelper mennesker i akutte situasjoner, om det er etter flom i Gudbrandsdalen, monstersykloner i Øst-Afrika eller tørke og styrtregn i Afghanistan. Det aller meste ved klimakrisen er negativt, men i Røde Kors har vi mange tusen frivillige over hele landet som er vant med å finne løsninger på situasjoner som andre mener er umulige. Den kraften må vi bruke godt i møte med klimakrisen, sier Andrea Kristin Edlund. Hun ledet arrangementet torsdag kveld og er politisk nestleder i Røde Kors Ungdom.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99