– Loven er diskriminerende og skadelig

Endringen i utlendingsloven gir ikke enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år den tryggheten de trenger, og er diskriminerende.

I dag behandler Stortinget lovforslag om permanent diskriminering av barn.

Mens enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år er underlagt barnevernets omsorg, behandles barn mellom 15 og 18 som voksne og er plassert under UDIs omsorg. Dette innebærer at de plasseres i asylmottak med færre voksne og lavere kompetansekrav til ansatte.   

 Barn er barn og må få et godt tilbud. Dette er en forskjellsbehandling og diskriminering av barn i Norge. Det enkelte barnet må være utgangspunktet for hvilken omsorgs som gis, ikke barnets alder, sier juridisk seniorrådgiver Inga Laupstad i Røde Kors. 

Enslige mindreårige asylsøkere er en gruppe med store omsorgsbehov, og de under 15 år får et helt annet omsorgstilbud enn de som er eldre fordi de er underlagt barnevernet.  

 Røde Kors har i en årrekke hatt aktiviteter på asylmottak, og det vi har erfart gir grunn til bekymring for lovendringen. For å sikre god omsorg er det avgjørende å ha tilstrekkelig grad av bemanning og bemanning med riktig kompetanse. 

 – For mange av de eldste av barna kan opphold i asylmottak være direkte skadelig. Barn frykter fremtiden, er redd for hvordan det går med familien i hjemlandet, og kjenner på en frykt over at flukten fortsatt ikke er over. Erfaringer fra barndommen varer livet ut, derfor er det ekstra viktig at disse barna får den omsorgen de har krav på, sier Inga Laupstad  

 For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99