Dødelig hetebølge nær umulig uten menneskeskapte klimaendringer

En ny studie viser at den dødelige hetebølgen i USA og Canada ville vært nær umulig uten menneskeskapte klimaendringer. Klimagassutslippene må ned nå.

Røde Kors sitt klimasenter i Haag har sammen med en gruppe ledende klimaforskere gjennomført en studie. Den viser at sannsynligheten for den ekstreme hetebølgen som rammet USA og Canada i juni hadde vært null hvis det ikke var for menneskeskapte klimaendringer.

– Studien viser at klimaendringene gjorde sannsynligheten 150 ganger høyere for at disse områdene skulle bli utsatt for så ekstreme temperaturer, sier Jørgen Haldorsen, direktør for internasjonal avdeling i Røde Kors i Norge.

Røde Kors- bevegelsen advarer nå kraftig mot konsekvensene av fortsatt høye klimagassutslipp.  

– Klimakrisens dimensjoner vil variere enormt avhengig av om verden lykkes med å begrense temperaturøkningen. Vi er allerede ved 1,1 graders oppvarming. Dersom vi fortsetter som i dag, kan så mange som 200 millioner mennesker trenge nødhjelp på grunn av klimarelaterte katastrofer hvert år innen 2050.  Vi må handle nå for å redusere klimagassutslippene og begrense omfanget på denne globale katastrofen. Vi har ingen tid å miste, sier Haldorsen.

Studien viser at sannsynligheten for at en slik hendelse skal skje igjen øker drastisk dersom den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med 2 grader celsius.

– Det mest urovekkende som studien påpeker er at i en verden som er to grader varmere vil sjansen for så ekstreme hetebølger øke fra en hvert tusende år, til en hvert femte til tiende år, sier Røde Kors’ klima-analytiker Cathrine Tranberg Hårsaker. 

Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger responderer for tiden ikke bare på hetebølger i Nord-Amerika, men også i Europa og Asia. Frivillige rykker ut til skogbranner, støtter drift av kjølesentre, gir førstehjelp til mennesker i sårbare livs- og arbeidssituasjoner, og leverer mat til tørkerammede.  

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Lenke til Røde Kors sitt klimasenter i Haag med omtale av studien: https://www.climatecentre.org/5331/north-american-heatwave-150-times-more-likely-with-climate-change-say-attribution-scientists/