Røde Kors-frivillige slår alarm: Eldre glemmes i egne hjem

Besøksvenner fra Røde Kors varsler om alvorlig mangel på hjelp fra det offentlige til de eldste av den eldre befolkningen.

I en fersk undersøkelse fra Røde Kors slår frivillige alarm om tilbudet til landets hjemmeboende eldre. De frivillige forteller om eldre som har behov for hjelpemidler for å komme seg ut av hjemmet, men som ikke får det og dermed blir sittende inne alene. De forteller også om en betydelig andel ensomme eldre, og om eldre som blir sittende i hjem uten å ha noen å snakke med. Noen får heller ikke smertelindring tilpasset sine behov. 

– Eldre må bli sett og tatt bedre vare på enn det dagens eldreomsorg klarer. Vi er bekymret over hva våre frivillige forteller oss om mangelen på hjelp. Når 113.000 eldre bor alene og vi vet at dette tallet vil doble seg innen 2040, er dette en utfordring om bare vil vokse i årene som kommer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.   

Røde Kors legger frem rapporten “Glemt i eget hjem” i forbindelse med den internasjonale eldredagen 1. oktober. I rapporten samles frivilliges erfaringer fra Røde Kors-aktivitet og befolkningens erfaringer.  

– Samlet gir dette et bilde av at eldreomsorgen ikke bidrar til tilstrekkelig nok livskvalitet og ikke gir den hjelpen som eldre hjemmeboende har behov for. I dag mangler det en helhet i tjenestene som skal sørge for at eldre kan leve sine liv hjemme på en god og aktiv måte, sier Apeland. 

Lite aktivitet og mye ensomhet 

9 av 10 frivillige besøksvenner sier de tror personen de besøker kjenner seg ensom. I den landsomfattende spørreundersøkelsen Opinion har utført på vegne av Røde Kors, sier 40 prosent av de eldre selv at de ofte eller av og til kjenner seg ensomme. Blant de eldste eldre over 90 år sier annenhver person at de føler seg ensom for tiden. 

– Ensomhet er et alvorlig problem som rammer eldre hardt, og særlig de som bor hjemme. Besøksvennen er eneste sosiale kontakt mange har i løpet av uka, sier Apeland.   

Nesten tre av ti eldre er mindre aktive enn de ønsker å være selv, kommer det frem i den ferske rapporten. Barrierene er blant annet at man ikke ønsker å være til bry for andre, eller at man ikke har noen å være aktive sammen med. Det er også mange som sier de savner mer menneskelig kontakt. Tre av ti eldre som bor alene sier de savner kontakt med andre mennesker. 

Spesielt bekymret for eldre uten pårørende 

– Mange blir for avhengige av pårørende til aktivisering og bistand.  Røde Kors er derfor spesielt bekymret for at hjemmeboende eldre uten nære pårørende ikke får den hjelpen de trenger, forteller Apeland.   

For at eldre skal få et akseptabelt nivå av aktivitet i sin hverdag og tilbud om meningsfulle dager hjemme, krever Røde Kors et bedre og mer systematisk samarbeid mellom kommuner og frivilligheten. Eldrekoordinatorer og bedre samarbeidsavtaler med frivilligheten bør være en del av løsningen.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no