Enorm givervilje til Ukraina

Norske givere har så langt gitt 31 millioner kroner til Røde Kors og de som er rammet av krigen i Ukraina. Pengene brukes til viktig nødhjelp som helsehjelp, mat, vann og varme klær.

– Vi er utrolig takknemlige for den enorme givervilje i Norge de siste dagene. Både privatpersoner og næringsliv har vist stor solidaritet og stort engasjement. Med denne viktige støtten kan vi hjelpe mange som helt uskyldig er rammet av krigen, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Langvarige behov

– Nå er vi i den akutte fasen der de mest grunnleggende behovene, som mat, vann, klær og husly, først og fremst må dekkes. Men allerede nå kan vi slå fast at det vil være behov for vår støtte i lang tid fremover, sier Apeland.

Frivillige i Ukraina er i full gang med å hjelpe befolkingen der sikkerhetssituasjonen tillater det. . De deler ut klær, mat og vann og tilbyr overnatting. Ukraina Røde Kors jobber også med å skaffe blodgivere, og gir akutt helsehjelp og førstehjelp. I flere av nabolandene forbereder man seg på å ta imot ukrainere som flykter over grensen. 

– Det er forferdelig at folk i Ukraina nå møter mer vold, smerte, tap og uro etter åtte år med konflikt. Vi frykter at ytterligere opptrapping vil forverre en allerede utfordrende situasjon og ødelegge flere liv, sier Apeland.

Kraftig opptrapping av hjelpearbeidet 

Røde Kors i Norge forbereder en forsterket og utvidet helseinnsats og støtte til Den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sitt arbeid i landet så raskt det er mulig. 

– Røde Kors har hjulpet menneskene i Ukraina i åtte år, og følger nå utviklingen tett. I de østligste delene av landet betyr det å sikre lagre med medisiner og medisinsk materiell, mat, varme klær og oppvarming, sier Apeland. 

I dag kunngjorde Coop at de vil støtte Ukrainas hardt prøvede befolkning med ti millioner kroner gjennom Røde Kors.

– Vi har alle et ansvar for å hjelpe til i den humanitære krisen som rammer et stort antall uskyldige. Det skjer aller best gjennom organisasjoner som Røde Kors, som er tilstede og kan hjelpe raskt og effektivt. Som hovedpartner til Røde Kors har derfor Coop besluttet å støtte Røde Kors sitt arbeid med et ekstra bidrag og vi oppfordrer alle våre kunder og medeiere til å hjelpe der de kan, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

Det er fortsatt et stort behov for støtte til de rammede. For eksempel vil 40 kroner kunne gi et teppe til noen som fryser. Gaver til Røde Kors kan gis på Vipps til 2272. 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no