Enorm lidelse i Ukraina

Konsekvensene av krigen i Ukraina er vanskelig å forestille seg. To måneder etter at krigen eskalerte er alle i Ukraina berørt, selv om krigshandlingene ikke pågår over hele landet.

Mange steder haster det å få inn forsyninger.

– Krigen har ødelagt hele byer, bygninger og infrastruktur for milliarder av kroner. Mange steder er nå uten vann, varme, strøm eller tilgang på matforsyninger. Sykehus og helseklinikker trenger desperat medisinske forsyninger og mange steder er det vanskelig å få tilgang på helsehjelp, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors. 

De direkte konsekvensene er store, og hele Ukraina rammes av at økonomien i landet blir ødelagt og at mange har mistet jobbene sine. Med disse enorme menneskelige og økonomiske kostnadene ber Røde Kors om mer enn åtte milliarder kroner for å møte de enorme humanitære behovene. 

Nå har en fjerdedel av befolkningen i Ukraina flyktet fra hjemmene sine. 5 millioner har forlatt landet, mens over 7 millioner har flyktet internt i Ukraina.  

– At over 12 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine i løpet av 8 uker, er uten sidestykke. Samtidig vet vi at det er mange som er igjen der krigshandlingene pågår. Noen kan ikke flykte mens andre ikke ønsker å forlate hjemstedene sine. Når kampene raser som verst er det også veldig vanskelig å få fram nødhjelp eller å få evakuert ut mennesker, sier Bjørke-Henriksen. 

Nødhjelpsarbeidet trappes opp hver eneste dag i forsøk på å dekke noen av de mest akutte behovene. Spesielt øst i Ukraina er det stor mangel på mat, medisiner og vann. Røde Kors mobiliserer i hele Ukraina og er også til stede i alle deler av landet. Hver eneste dag er det nye forsyninger på vei, med mat, vann, medisiner, aggregat eller annen nødhjelp. Blant annet har Røde Kors i Norge sendt medisinsk utstyr til sykehus i Ukraina for å behandle krigsskadde. Men noen av de mest krevende områdene er helt avstengt, slik som inne i byen Mariupol, sier Bjørke-Henriksen.  

Siden krigen brøt ut 24. februar har team fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen fraktet nødhjelpsforsyninger til Kyiv, Mariupol, Odessa, Donetsk, Luhansk og mange andre steder i Ukraina. Røde Kors har også evakuert mennesker fra byer utsatt for kamper, blant annet byen Sumy. Nylig evakuerte Røde Kors en gruppe mennesker med funksjonshemmede og eldre Kramatorsk og Severodonetsk. Den internasjonale Røde Kors-Komiteen (ICRC) jobber nå med å reparere vannforsyningen som går mellom Kyiv og Irpin. Ved å reparere de ødelagte vannrørene mellom hovedstaden og Irpin vil 200.000 mennesker igjen kan få tilgang på vann.  

Røde Kors i Norge jobber sammen med Ukraina Røde Kors og internasjonale Røde Kors for å få fram nødhjelp og helsehjelp til folk der behovene er store.  

– Ved å sette opp mobile helseklinikker i områder som har tatt imot mange internt fordrevne, jobber vi for å gi et helsetilbud i områder som nesten har fått doblet innbyggertallet de siste ukene, sier Bjørke-Henriksen. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no