Ensomheten øker: Fire av ti er ensomme som følge av pandemien

Ensomhetstallene har aldri vært målt høyere gjennom pandemien. – Vi frykter at ensomheten er i ferd med å bli et folkehelseproblem, sier Røde Kors-presidenten.

Gjennom pandemien har ensomhetstallene økt måned etter måned, og i årets påskeferie er tallene rekordhøye. 

Ferske tall fra Opinion utført på vegne av Røde Kors viser at 40 prosent av befolkningen sier de nå er ensomme som følge av koronapandemien. Samme undersøkelse viser at fire av ti er bekymret for å bli mer ensomme i påsken. 

– Utviklingen bekymrer oss. Vi ser at ensomheten preger mange, også mange som ikke har kjent på ensomhet tidligere. Ensomheten kan ikke løses med en vaksine, og vi frykter at flere faller utenfor jo lenger pandemien varer, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.  

Ensomhetspandemi 

Andelen som forteller at de er ensomme er høyest blant de unge og de eldste av oss. Blant unge under 24 år sier nå over 60 prosent at de føler på ensomhet som følge av pandemien.  

Flere steder i landet trapper nå Røde Kors opp innsatsen, spesielt for barn og unge som har hatt det vanskelig og som har det vanskelig under pandemien.  

Ensomhet er ikke alltid lett å oppdage for andre, særlig nå som de fleste sitter for seg selv. Samtidig minner Røde Kors om at det er mye hver og en av oss kan gjøre for å lindre både egen og andres ensomhet.  

– Når vi tar oss bryet med å hilse på andre mennesker, når vi spør “Hvordan går det med deg” og tar oss tid til å lytte til svaret, så har det stor betydning i en utfordrende hverdag, sier Sveinsvoll.  

Mer utenforskap som koronakonsekvens 

Røde Kors har også tidligere advart om at det er foruroligende at så mange savner sosial kontakt og er mer alene på grunn av pandemien. En omfattende kartlegging av de humanitære behovene i Norge etter ett år med Covid-19 viser at pandemien bidrar til å forsterke forskjeller og legger grunnlaget for mer varig utenforskap i samfunnet.  

Røde Kors har sammen med Opinion fulgt utviklingen nøye over tid og ser en jevn økning i ensomheten takt med nedstengninger og smitteverntiltak i landet. I april 2020 svarte 26 prosent at de følte seg ensomme. Etter mer åpning av samfunnet i sommer gikk tallene noe ned, men har nå steget jevnt gjennom høsten og vinteren. Nå sier flere enn noen gang under pandemien at de føler seg ensomme.   

Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mange som er ensomme. Rundt om i landet finnes det 10.000 frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to i uka. Røde Kors har også om lag 100.000 møter med barn og unge hvert år, gjennom våre aktiviteter på Barnas Røde Kors, leksehjelp, ungdomshusene Fellesverket og ferieaktiviteter.