Etiopia: Sykehus i Mekelle overveldet av skadde etter kampene

En dag etter kampene har stilnet rundt hovedstaden Mekelle i Tigray-provinsen i Etiopia, er sykehusene i ferd med å gå tom for medisinsk utstyr.

Ambulansetjenesten fra Etiopisk Røde Kors har fraktet sårede og døde til Ayder-sykehuset i Mekelle. 80 prosent av alle pasientene som kommer inn har traumeskader, i følge den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC), som i går besøkte Ayder-sykehuset i Mekelle. Den dramatiske økningen i slike skader gjør at annen medisinske aktivitet er suspendert, slik at de begrensede ressursene kan brukes til akuttbehandling.

- Sykehuset er i ferd med å gå tom for bandasjer, sutur, antibiotika, antikoagulanter, smertestillende, og til og med hansker. Den enorme økningen i antall pasienter kommer mer enn tre uker etter at forsyningslinjene er stanset. Vi må sikre at helsearbeiderne har det utstyret de trenger for å gi livreddende behandling, sier Maria Soledad, som leder ICRC i Etiopia, og befinner seg i Mekelle.

Sykehuset mangler også likposer for de døde. De mangler også mat, noe som går særlig ut over pasienter som restituerer etter operasjoner, eller som har spesielle ernæringsbehov.

Røde Kors-ambulanser og biler har så langt vært i stand til å bevege seg rundt Mekelle for å evakuere sårede og døde, og besøke medisinske fasiliteter. ICRC forhandler med myndighetene for å sikre at nødhjelp, og særlig medisinsk utstyr kommer raskt fram.

- Det er rolig i Mekelle i dag, og vi håper at nødhjelpen kan komme gjennom snart. Personalet på Ayder-sykehuset gjør alt de kan med svært begrensede ressurser. Men de trenger hjelp nå, sier Soledad.  

Samtidig rapporteres det om 1.000 eritreiske flyktninger som har ankommet Mekelle fra leirer i og rundt byen Shire. Mange har kommet til ICRC-delegasjonen for å søke mat og annen hjelp. Alle er avhengige av humanitær assistanse, og avbruddet i forsyningslinjene gjør det svært vanskelig å møte behovene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99