Fangeutveksling i Jemen

Avtalen er et lite lyspunkt i en av de mørkeste konfliktene i verden. Partene i konflikten i Jemen utveksler nå fanger som har vært holdt i forbindelse med konflikten.

Midt i dette står ICRC som en nøytral mellomaktør.
– Dette viser at når partene sammen viser vilje og handlekraft, så finnes det håp og muligheter for Jemens hardt rammede befolkning. Vi håper dette er ett av flere fremtidige steg som partene er villige til å ta for å bedre den humanitære situasjonen i landet, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Situasjonen i Jemen blir ofte omtalt som den verste menneskeskapte humanitære katastrofen. Over åtti prosent av befolkingen har behov for humanitær hjelp. Ifølge FN er 24 millioner mennesker i Jemen avhengige av nødhjelp. Befolkningen i Jemen har spesielt behov for beskyttelse fra kamphandlingene, vann, mat og helsehjelp.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bidrar med tilrettelegging og logistikk til utvekslingen, men har ingen påvirkning på hvilke fanger som skal være en del av denne utvekslingen.
– Vi er spesielt glade for at Den internasjonale Røde Kors-komiteen kan spille en viktig rolle som nøytral og upartisk tilrettelegger for denne fangeutvekslingen. Vi håper at dette kan være med på å bygge en bro mellom partene for videre dialog. Det Jemens befolkning trenger er en slutt på kamphandlingene. Partenes vilje til å legge til rette for humanitær hjelp er også livsviktig for befolkningen i Jemen akkurat nå, og i tiden fremover, sier Jæger.

ICRC har en rolle som nøytra mellomaktør i konflikter verden over, og bidrar i forbindelse med løslatelse, transport og repatriering av fanger som holdes i forbindelse med konflikter. Avtalen som nå settes ut i livet ble signert for en måned siden i Sveit, og er en oppfølging av Stockholm-avtalen fra 2018 som legger til rette for utveksling av fanger.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99