Flere er blitt ensomme etter pandemien: Nesten 1.000 eldre venter på en besøksvenn

Røde Kors merker en stor pågang av eldre som ønsker seg noen å snakke med. Nesten 1.000 personer venter nå på en frivillig besøksvenn.

– Samfunnet er endelig i ferd med å normalisere seg etter en lang pandemi. Samtidig ser vi at én av langtidseffektene av koronapandemien er at flere sitter alene og kjenner på at de ønsker noen å snakke med, sier Annelise Flor, seniorrådgiver i Røde Kors.  

Over hele landet er det nesten 1.000 personer som venter på å få en frivillig besøksvenn fra Røde Kors.  

– Det siste halvannet året har det vært mange eldre som ikke har kunnet sett sine kjære, fått besøk av en frivillig eller vært med på arrangementer. Økt isolasjon har dessverre ført til dårligere helse hos mange eldre. Det ser vi blant annet på sykehjem, hvor det har tatt lang tid å gjenoppta aktiviteter. Selv om samfunnet nå er åpnet opp igjen ser vi dessverre fortsatt strenge smitteverntiltak som stenger for våre frivillige, sier Flor.  

Røde Kors har over 10.000 frivillige besøksvenner som når ut til nærmere 20.000 personer rundt omkring i hele landet. Mange av disse er eldre mennesker. Organisasjonen jobber kontinuerlig med å kartlegge og finne eldre som ønsker seg en frivillig besøksvenn. De frivillige besøker mennesker enten hjemme eller på institusjoner.  

– Pandemien har vært utfordrende for våre frivillige som har måttet forholde seg til strenge smittevernregler. På tross av dette har vi hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom koronapandemien, og funnet nye og kreative måter å glede eldre på. Blant annet har vi arrangert forestillinger utenfor sykehjem.  

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Nå oppfordrer Røde Kors flere til å melde seg som frivillige. Røde Kors håper at dugnadsånden fortsetter også i tiden som kommer.  

– Det er jo heldigvis også sånn at man ikke trenger å være frivillig for å glede noen andre. Alle har et grunnleggende behov for sosial kontakt med andre mennesker. Eldre som ikke kommer seg ut og som blitt mer passive som følge av pandemien, risikerer å raskere få dårligere fysisk og psykisk helse. Vi er særlig bekymret for eldre som bor på sykehjem, hvor det lenge har vært strenge besøksrestriksjoner og mindre kontakt med andre enn vanlig, sier Flor.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no