Flere atomvåpen vil undergrave målet om nedrustning

Storbritannia har varslet at de ønsker å øke sitt atomvåpenarsenal. Røde Kors mener dette er en farlig utvikling, og minner om forpliktelsene i ikkespredningsavtalen.

– Mer enn 13.000 kjernefysiske stridshoder i verden, hvorav flere tusen klare til å skytes ut om et øyeblikk. I motsetning til under kalde krigen er det nå mindre kontrollmekanismer mellom atomvåpenlandene, som skaper større sjanse for misforståelser, feil bruk og ulykker, sier leder for folkerettsenheten i Røde Kors, Ivar Stokkereit.

I over femti og har ikkespredningsavtalen bidratt til å holde antallet atomvåpen nede. 22. januar i år ble også all bruk, lagring og testing av atomvåpen forbudt under folkeretten. Norge har ikke sluttet seg til FNs forbudsavtale. Det har heller ikke noen a de landene som i dag er i besittelse av atomvåpen.

– Atomvåpen er en trussel mot oss alle. Derfor er det viktig hva alle land sier og gjør. Også Norge. Vi mener at Norge bør slutte seg til forbudet, dersom vi skal ha troverdighet som en forkjemper for nedrustning, sier Stokkereit

Han mener at konsekvensene kan være alvorlige dersom avtalene om nedrustning og våpenkontroll går i oppløsning.

– Ikkespredningsavtalen kan sees på som en avtale om at ikke flere land skaffer seg atomvåpen, mot at de landene som har atomvåpen ruster ned. Dessverre har nedrustningen vi så etter kalde krigen stoppet opp, og arsenalene moderniseres. Det gir grunn til bekymring, sier Stokkereit.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99