Flere unge sliter: Røde Kors utvider åpningstidene for Kors på halsen

Nye tall for Kors på halsen viser at mange barn og unge har det vanskelig under koronakrisen. Røde Kors svarer med å sette inn mange flere frivillige, og utvider og skalerer opp hjelpelinjetilbudet.

– Behovet er nå så stort at vi utvider tilbudet vårt. Fra og med i dag, lørdag 28. mars, blir Kors på halsen åpent hver dag fra klokken 14 til 22, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen. 

Siden 12. mars har det komet inn over 1.500 henvendelser fra barn og ungdom til Røde Kors. De fleste som tar kontakt med hjelpelinjen er 15-16 årsalderen, men Røde Kors har mottatt henvendelser fra barn helt ned i 9-årsalderen de siste dagene. 

– Vår bekymring er først og fremst rettet mot de barna som allerede er i en vanskelig hjemmesituasjon. Vi ser at de tar opp tunge og alvorlige tema med våre frivillige. Vi opplever at mange av barna som nå kunne tenke seg hjelp fra politi eller barnevern, ikke blir hørt av det offentlige hjelpeapparatet. Vi er bekymret fordi hjelpeapparatet som til vanlig har fysisk kontakt, ikke lenger møter barna, sier Kongshaug.

– Mange av dem som har det vanskelig hjemme fra før forteller om foreldre som krangler mer enn vanlig og anspente situasjoner hjemme. Barna forteller at de ikke lenger vet hvilke muligheter som finnes. Vil barnevernet eller politiet komme eller ikke? I en vanlig situasjon kan vi oppmuntre dem til å ta kontakt med en trygg voksen, men det er vanskelig for mange nå, forteller Kongshaug videre.

Relasjoner, og spesielt relasjoner til foreldre, er temaet som flest barn og unge har tatt opp med frivillige i Røde Kors den siste perioden. Barn og unge som opplever vold eller overgrep hjemme, forteller om en ekstra vanskelig situasjon nå under koronaviruset. De siste dagene har det vært mange henvendelser som handler om at barna er redd for å være hjemme, om foreldre som drikker, om krangler hjemme og om emosjonell omsorgssvikt.

Også hverdagen er et tema som opptar mange barn og unge den siste perioden.

– Mange er bekymret for at de tingene i hverdagen som før var viktige, nå blir borte. Det gjelder lærere, skolen, idrett, venner, barnevern og andre tiltak de har behov for. De lurer på hva som skjer når hverdagen kommer tilbake, for eksempel om man fortsatt kommer til å være venner når skolen begynner igjen, sier Kongshaug.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99