Røde Kors om FN-toppmøte: – Klimakrisen er verdens største humanitære utfordring

De siste 20 årene har antall klimarelaterte katastrofer doblet seg. Røde Kors etterlyser politisk vilje og handling for å redde liv.

– Enten vi vil det eller ikke, står vi ved et historisk veiskille. Hvis ikke vi handler nå for å redusere klimagassutslippene, vil vi de neste hundre årene møte endringer i vær, vind og temperaturer som kan overstige mange lokalsamfunns evne til å tilpasse seg og få store humanitære konsekvenser. Flommene, hetebølgene og skogbrannene denne sommeren har vist oss hvor store tap av liv og ødeleggelser som ekstremvær fører til allerede nå ved 1,2 grader global oppvarming, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær for Røde Kors i Norge.    

FNs generalsekretær António Guterres åpner generaldebatten for regjeringsledere og statsoverhoder under FNs høynivåuke tirsdag 21. september. Senest i forrige uke advarte Guterres om at verden ikke er i rute for å nå målene fastsatt i Parisavtalen. Klimapanelets nyeste rapport er en knusende dom over konsekvensene av menneskeskapte klimagassutslipp. Utviklingen får dramatiske konsekvenser for menneskers liv og helse og Røde Kors etterlyser kraftigere klimapolitisk handling.  

– Det skorter verken på kunnskap eller ressurser for å sørge for kutt i klimagassutslipp og sikre tilstrekkelig med tilpasning som kan spare menneskeliv. Det som mangler, er politisk vilje og handling.  

Røde Kors-frivillige ser konsekvensene av klimakrisen på nært hold gjennom innsats i lokalsamfunn over hele verden. Behovet for innsats i klimarelaterte katastrofer, har økt dramatisk i omfang de siste tiårene.  

– Utsatte lokalsamfunn over hele verden står allerede i dag ved klimatilpasningens yttergrenser. Dersom utslippsnivåene fortsetter som de gjør i dag, forventer vi at innen 2050 vil 200 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp hvert år på grunn av klimaet, sier Apeland.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no