Røde Kors: Folk viser fjellvett og koronavett

Røde Kors Hjelpekorps har 80 prosent færre søk og redningsoppdrag så langt i påsken.

– Tilbakemeldingene fra hele landet er at turfolk følger både Fjellvett- og Koronavettregene, sier Hans Jørgen Dokk fra Røde Kors kommunikasjonssentral for påsken.  

Til nå i påsken har hjelpekorpsene over hele landet rykket ut på 18 søk- og redningsoppdrag, mot 97 i gjennomsnitt de siste ti årene, viser oversikten Røde Kors-sentralen har fått fra hjelpekorpsene over hele landet. Tilbakemeldingene fra distriktene viser også at folk tar hensyn til hverandre og viser respekt for smittefaren. Også denne onsdagen, som tradisjonelt er en av de største utfartsdagene.  

– Vi synes folk oppfører seg eksemplarisk, sier Dokk, som er landsrådmedlem i Røde Kors hjelpekorps.  

Han forventer større utfart i morgen når det er offisiell fridag. – Mange vil nok ut på tur. Så lenge man er varsom og kler seg etter været, må påsken nytes, sier Dokk.  

Han ber turfolk i de mer værutsatte delene av landet passe på sterk vind, rasfare og utrygg is. I de fleste fjellområdene er det nå tidvis sterk vind som folk må følge med på. Det er også fortsatt stor snøskredfare i Nord-Norge. 

– Om vinden er veldig sterk, bør man ta en ekstra vurdering på om man skal ut. Bli heller hjemme til vinden har gitt seg, og hvis man drar ut må man være godt forberedt, sier Dokk.  

Flere steder i landet kan også kombinasjonen av mye snø og utrygg is gjøre råker og bekker til skumle terrengfeller. – Vi råder folk til å være varsom ved kryssing av bekker og råker. Snøbroer over bekker kan gi falsk trygghet, sier Dokk.  

På Østlandet er det meldt langt bedre vær, og med mange som vil ut på tur ber hjelpekorpsene folk være mer opptatt av Koronavettreglene enn Fjellvettreglene. Flere steder, som i Oslomarka, vil hjelpekorps og andre frivillige i Røde Kors også være til stede på utfartsområder for å bistå folk og informere om godt koronavett.  

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99

eller send e-post til pressevakt@redcross.no