G20 må sikre rettferdig fordeling av vaksiner

Røde Kors-bevegelsen og FN har kommet med en felles appell til G20 og alle andre stater om å sette fart på konkrete tiltak for å sikre en mer rettferdig global tilgang på vaksiner.

Verdens rikeste land, de såkalte G20, møtes denne helgen i Roma. Høyest på agendaen står hvordan verden sammen mer effektivt kan bekjempe pandemien som pågår fremdeles.
– I juni 2020 appellerte Røde Kors og FN til alle myndigheter om en «folkets vaksine». 15 måneder senere er vi langt fra å nå denne målsettingen, til tross for ekstraordinære medisinske fremskritt og utviklingen av ulike vaksiner som har vist seg å være effektive. Verdens ledere må nå ta inn over seg at en rettferdig fordeling av vaksiner må være en politisk, moralsk og økonomisk prioritet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Profitt og kortsiktig vaksinenasjonalisme har trumfet medmenneskelighet i spørsmålet om tilgang til vaksiner. Selv om mer enn 48 % av verdens befolkning har fått minst en dose av vaksinen, er antallet bare tre prosent i lavinntektsland.
– Kun ved å gjøre vaksiner tilgjengelig for alle vil krisen avsluttes, uavhengig av om man er rik eller fattig, gammel eller ung, om man bor i by eller på landet, om man befinner seg i land rammet av krig og konflikt eller om man er en papirløs migrant. Så langt har rike land kommet med løfter, nå er tiden kommet for å vise at handling veier tyngre enn ord, sier Apeland.

Røde Kors og FN har følgende fem oppfordringer til verdens ledere:

  1. Sikre at COVAX får tilgang til langt flere vaksiner.
  2. Øke støtten til lokal helseinfrastruktur slik at man kan sikre at vaksiner distribueres fra flyplassen til armene hvor de skal settes.
  3. Styrke kapasiteten til å produsere og distribuere vaksiner, spesielt i lav- og mellominntektsland.
  4. Sikre overførsel av teknologi og kunnskap, dette vil bidra til å bekjempe denne pandemien og styrke den globale kapasiteten til å møte neste store helseutfordring.
  5. Påvirke legemiddelprodusenter til å fjerne juridiske barrierer som frem til nå i praksis har gjort det umulig for humanitære organisasjoner å gi vaksiner til de mest sårbare befolkningene.