Røde Kors: Avgjørende at helsetjenesten på Trandum nå endres etter årevis med kritikk

Stortinget ber regjeringen sikre at det offentlige tar over helsetjenesten på Trandum. Røde Kors mener det haster å få på plass et bedre helsetilbud for de internerte.

– Røde Kors har lenge vært bekymret for helsetilbudet for de internerte på Trandum. Endringen som nå legges frem er viktig for å sikre bedre helsetjenester, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.  

Siden 2010 har Røde Kors besøkt internerte på utlendingsinternatet til Politiets utlendingsenhet (PU). Tirsdag la SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet enighet om revidert nasjonalbudsjett 2022 på Stortinget. Her har SV fått gjennomslag for å endre helsetjenesten på Trandum. 

Betydelige mangler 

I en rapport fra Røde Kors fra 2021 samlet organisasjonen erfaringer fra de siste ti årene med frivillige besøk på Trandum. Rapporten slo fast at det er betydelige mangler i det fysiske og psykiske helsetilbudet til de internerte. Tilbudet er blitt kritisert fra flere hold blant annet fordi det ikke er uavhengig av politiet.  

Derfor er Røde Kors i dag glade for at SV har forhandlet frem endringer i helsetilbudet. I et verbalforslag til budsjettavtalen heter det at: «Stortinget ber regjeringen sikre at helsetjenesten på Politiets utlendingsinternat, Trandum, legges under den offentlige helsetjenesten og at beslutningen om dette tas i løpet av 2022 slik at overføringen kan gjennomføres senest 1. juli 2023.» 

– Vi har i lang tid etterlyst en uavhengig helsetjeneste og bedre oppfølging av langtidsinternerte eller andre sårbare som blir sterkt preget av oppholdet på Trandum. At det offentlige nå skal ta over er en viktig seier for alle som har jobbet med denne saken, sier Apeland. 

Frivillig arbeid 

De internerte er låst inne, utestengt fra samfunnet. Mange forteller at de sliter med psykiske problemer, og Røde Kors har i lang tid vært bekymret for at de ikke får den helsehjelpen de trenger.  

Frivillige i Røde Kors besøker internerte på Trandum. Målet er å avhjelpe isolasjon og ensomhet blant internerte, og tilby menneskelig kontakt. Den internerte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.  

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no