2021 var det travleste året for Røde Kors Hjelpekorps

De frivillige i Røde Kors Hjelpekorps har aldri hatt mer å gjøre enn i 2021 med 1773 søk- og redningsoppdrag. Nå forbereder Røde Kors seg på enda flere oppdrag i årene framover

Antall redningsoppdrag er det høyeste som er registrert på ett år og inkluderer alt fra innsats under snøskred og flommer, redning i skogen, ved sjøen og på fjellet og søk etter savnede i byer. I tillegg sørget store oppdrag knyttet til Gjerdrum-raset og bistand under pandemien for at det aldri har vært mer behov for de 280 hjelpekorpsene til Røde Kors som er over hele landet.

– Våre frivillige har aldri hatt et år med så omfattende aktivitet på så mange ulike områder før. 2021 var et spesielt år da frivillige både lette etter og reddet turgåere, gjennomførte 4000 oppdrag med beredskapsambulanser, bisto under krevende naturhendelser som leirskredet i Gjerdrum og la ned en stor innsats for afghanske flyktninger, sier president i Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll.

Antallet søk- og redningsaksjoner til lands i regi av Hovedrednings­sentralen har doblet seg de siste ti årene. I den ferske Røde Kors-rapporten «Frivillig kraftinnsats», som tar for seg all innsats utført av frivillige i 2021, peker året seg ut som det travleste siden det gjeldende rapporteringssystemet ble tatt i bruk i 2016. Før 2016 var det ingen nasjonal registrering av de ulike oppdragene.

– Våre frivillige har virkelig gjort en massiv jobb i sine nærområder, og har inngått i operativ innsats ved store hendelser over hele landet i tillegg til sine vanlige hjelpekorpsoppdrag, sier Sveinsvoll.

Røde Kors ruster seg for et fortsatt økt aktivitetsnivå, noe som vil kreve mye av både offentlige og frivillige redningstjenester. Røde Kors ber også hver enkelt ta et ekstra ansvar for å unngå å sette seg selv i farlige situasjoner ute i naturen, både vinter, sommer og høst.

– All erfaring tilsier at vi har fått og vil få et mer uforutsigbart værbilde i Norge. Det viktigste hver og en av oss kan gjøre er å planlegge for at det uventede kan skje, ikke ta unødvendige sjanser og alltid sørge for å ha med seg både mat og klær for å kunne klare seg til hjelpen kommer hvis man får problemer på tur, sier Røde Kors-presidenten.

For mer informasjon, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no