Hent hjem egne borgere fra Syria

I FNs sikkerhetsråd må Norge bidra til at land henter hjem egne borgere som sitter internert i Syria og Irak, mener Røde Kors. Det gjelder også de som kan ha vært fremmedkrigere for IS.

– Sikkerhetsrådet er riktig sted for å være prinsipielle, selv i vanskelige spørsmål. Barn, kvinner og menn med europeiske eller andre statsborgerskap er fortsatt internert i krigsherjede Syria. I FNs sikkerhetsråd må Norge sikre at land henter hjem egne borgere, også de som kan ha vært fremmedkrigere for IS. Det haster av humanitære, sikkerhetsmessige og rettslige hensyn, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd har Norge fått et særlig ansvar for å følge opp den humanitære situasjonen i Syria. Et åpenbart tiltak er å sikre at land henter hjem egne borgere som sitter internert i leirer i Syria og Irak, mener Røde Kors.

– Dette er naturligvis en sak med mange dilemmaer, og det finnes ingen enkel løsning. I ti år har krigen i Syria ført til enorme lidelser. Som humanitær organisasjon er det viktig for oss å si tydelig ifra om at fordi noe er vanskelig, betyr ikke det at vi kan la være å gjøre noe, sier Apeland.

Mange av de menn og kvinner som er internert i Syria og Irak er mistenkt for å ha deltatt som soldater eller hatt tilknytning til IS. En andel av alle disse har statsborgerskap i en rekke vestlige og europeiske land, deriblant Norge.

– Får vi disse menneskene hjem, kan vi sikre at barna kommer i trygghet og at de voksne blir straffeforfulgt. Dette er ikke et ansvar vi kan overlate til Syria, som står oppe i nok utfordringer, sier Apeland.

Verken syriske eller irakiske myndigheter har i dag ressurser til å straffeforfølge alle fremmedkrigere. Den lokale administrasjonen nordøst i Syria mangler virkemidler til å gjøre det, og den har oppfordret vestlige stater til å repatriere egne borgere. Det er en oppfordring FNs sikkerhetsråd bør ta på det største alvor. Første mulighet kommer nå, fordi dette er på Sikkerhetsrådets agenda.

– Også fremmedkrigere har rett til en skikkelig og human behandling, og en rettferdig rettsprosess, i tråd med internasjonale regler, sier Apeland.

Debatten i Norge har i hovedsak handlet om hva som kan gjøres for barn, som alltid er ofre, og deres mødre. Det er identifisert store humanitære behov i leirene. Røde Kors har hele tiden bedt om at norske myndigheter legger til rette for at både barn og mødre med norsk tilknytning får komme hjem. For ett år siden ble en norsk kvinne og hennes barn hentet hjem til Norge fra Syria av norske myndigheter. Siden har det ikke skjedd noe.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99