Henter ut Norske barn

– Røde Kors er glade for at en norske myndigheter henter ut en norsk mor og hennes to barn fra en leir nord-øst i Syria.

Hensynet til barna må veie tungt og denne leiren er ikke et sted som er egnet for barn, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Gjennom nasjonal lovgivning er utenrikstjenesten pålagt oppgaven om å yte bistand til nordmenn i utlandet. De norske barna i leirene i Syria og Irak bør derfor være høyt prioritert av norsk utenrikstjeneste.

– Tidligere har regjeringen gitt uttrykk for at det ikke vil bli gitt noe bistand før de aktuelle personene tar direkte kontakt ved en utenriksstasjon. Vi er derfor glade for at de nå endelig har gjort det eneste rette og fått denne familien ut av de forferdelige forholdene de har levd under i Syria, sier Apeland.

Røde Kors mener at Norge har et særlig ansvar for de mindreårige norske borgerne i leirene.

– Norge har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene i barnekonvensjonen innen egen jurisdiksjon. Ratifiseringen av barnekonvensjonen innebærer også at Norge har tatt et tydelig standpunkt til hvilke rettigheter som skal ivaretas for den sårbare gruppen barn er. Barna som oppholder seg i leirene i Syria og Irak har store og åpenbare humanitære behov som ikke er dekket. Vi er takknemlige for at regjeringen nå har tatt de nødvendige grep, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99