Hetebølger setter tusenvis av liv i fare i Europa

Flere europeiske land har nå svært høye temperaturer. Det bekymrer Røde Kors. I mange land trapper derfor frivillige opp innsatsen og hjelper spesielt sårbare grupper.

– Hetebølger i Europa var de mest dødelige naturkatastrofene i verden i både 2019, 2020 og 2021. For de som bor tett i byer eller har dårlig helse, kan dehydrering og heteslag på varme dager ramme svært hardt, forteller Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

Nordmenn som ferierer i utlandet, må passe ekstra godt på.

Nordmenn uvant med hete

– I Norge er det tradisjonelt kulda som er problemet men nordmenn lære seg grunnleggende råd for å takle hete også. Dette kan være å ikke gå ut midt på dagen, unngå fysisk aktivitet, holde seg i skyggen og drikke mye vann, sier Bjørke-Henriksen.

De aller viktigste rådene er å drikke nok vann, være i skyggen og passe på barn og eldre slektninger og naboer. Om disse får helsehjelp i tide, kan man hindre dødsfall. Røde Kors i Europa jobber derfor særlig med å besøke og ringe de mest utsatte.

– Mange merker ikke selv at de er i ferd med å bli overopphetet. Tegn på overoppheting kan være at du blir svett, svimmel, desorientert og får hodepine, muskelkrampe, kvalme og slapphet, sier Bjørke-Henriksen.

Økt beredskap

Røde Kors er i beredskap og arbeider for å forhindre sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av varme i en rekke land.

– Mange har måttet evakuere hjemmene sine med de få tingene de kan bære. Våre medisinske team sikrer at folk kommer i sikkerhet og gir kritisk helsehjelp til de som har brannskader og andre skader. Vi gir dem en seng å sove i og det de trenger for å gå videre, sier Ana Jorge, president for det portugisiske Røde Kors. 

Også i Spania hjelper Røde Kors-frivillige med informasjon om hvordan man kan holde seg trygg under hetebølger. De frivillige har systematiske ringerunder til eldre og andre som er ekstra sårbare. I Frankrike samarbeider Røde Kors tett med myndighetene og besøker eldre.

Svært dødelig

I løpet av de siste ti årene har klima- og værrelaterte katastrofer drept mer enn 400 000 mennesker, påvirket 1,7 milliarder andre og fordrevet gjennomsnittlig 25 millioner mennesker hvert år over hele verden. 

Barn og eldre er mest utsatt for hetebølger, men også gravide og de med ekstra helseutfordringer må være spesielt oppmerksomme. Hetebølger påvirker også andre områder av samfunnet, og fører til redusert økonomisk produksjon, anstrengte helsesystemer og strømbrudd.

Råd under hetebølger:

  • Følg aktivt med på værmeldingen, også natt-temperaturene.
  • Drikk mye vann, selv hvis du ikke føler deg tørst.
  • Bruk luftige klær.
  • Hold deg i skyggen.
  • Hold soveromsgardinene igjen på dagen så soverommet holder seg kjølig.
  • Unngå sport og strabasiøse aktiviteter midt på dagen.
  • Bank på døra og sjekk hvordan det går med eldre familiemedlemmer, naboer og andre du bryr deg om.
  • Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting eller dehydrering.