Hetebølger i Vesten blant de mest dødelige naturkatastrofene

Hetebølger setter akkurat nå tusenvis av liv i fare i Europa. – Jo lengre hetebølgen varer, jo farligere blir temperaturene for eldre og syke, sier klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker.

Hetebølgen i Frankrike brer om seg og til helgen er det ventet temperaturer over 40 grader celsius i Spania.
– Hetebølgene blir spesielt farlige når de varer lenge, og det er en klar sammenheng mellom hetebølger og dødsfall blant eldre og mennesker med kroniske sykdommer. Disse gruppene må tas ekstra vare på når varmen går fra å være behagelig til å bli livsfarlig, sier Hårsaker i Røde Kors.

Røde Kors har i flere europeiske land allerede innført beredskap og aktiviteter for å forhindre sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av varme.
– I Spania bistår frivillige i Røde Kors med informasjonsarbeid om hvordan man kan holde seg trygg under hetebølger og de gjennomfører systematiske ringerunder til eldre og andre som er ekstra sårbare. I Frankrike samarbeider Røde Kors tett med myndighetene og øker besøksaktivitet til eldre. Alt for å sikre at ingen skal dø alene under hetebølgen, sier klimaanalytikeren i Røde Kors.

Etter at over 70.000 mennesker døde i den europeiske hetebølgen i 2003, har mange land lengre sør i Europa økt beredskapen. Men global oppvarming fører nå til hyppigere og varmere hetebølger. Under hetesommeren 2018 døde 104.000 mennesker i Europa av heterelaterte årsaker, og hetebølger i regionen var de mest dødelige enkeltkatastrofene globalt i både 2019 og 2020. 

Forskning viser at over ett av tre heterelaterte dødsfall de siste tretti årene kan knyttes til klimaendringene. Røde Kors har lang erfaring med å forholde seg til naturkatastrofer som flom og uvær. Det unike med hetebølger er at de rammer nesten usynlig.
– Vi kan se det når et skred rammer hele nabolag, men hetebølger kan ha veldig forskjellige helsekonsekvenser – selv for mennesker som bor på samme sted eller i samme blokk. Det er lett å tenke at dette ikke angår oss her i landet, men vi må forberede oss på at sommervarmen kan bli farlig også i Norge. Vi må styrke folks evne til å gjenkjenne tegn på overoppheting og heteslag, slik at vi kan ta vare på hverandre, sier Hårsaker.