Hjelp på vei til ofrene for jordskjelvet på Haiti

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet. Akutt helsehjelp og traumebehandling, sikre tilgang til mat, rent vann og tak over hodet er prioritert, sier Røde Kors.

– Livreddende hjelp er på vei til ofrene for jordskjelvet som rammet Haiti lørdag. Søk- og redningsteamene fra Haiti Røde Kors konsentrerer seg om hus der mennesker har eller kan ha blitt fanget i ruinene, sier Morten Tønnessen-Krokan som er seniorrådgiver i Røde Kors med lang erfaring fra Haiti og arbeidet etter jordskjelvet i 2010.

Røde Kors har allerede startet en større hjelpeinnsats for å redde liv, gi helsehjelp og nødhjelpsutstyr, og gi beskyttelse og gi psykososial støtte til befolkningen. De sørvestlige områdene av Haiti er hardt rammet, og dødstallene er forventet å øke etter hvert som man får bedre oversikt over skadene.

– Behovene for hjelp er store. Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet. De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier Tønnesen-Krokan.

Foreløpige kartlegginger fra Røde Kors-teamene viser store skader på infrastruktur som sykehus, broer og på mange bygninger. Byen Jeremie med 100.000 innbyggere er særlig hardt rammet, blant annet med kirker som kollapset under morgenmessen.

– Vi følger situasjonen svært tett og er klare til å bistå ved behov. Vi forventer omfattende og store skader, og har derfor allerede mobilisert vårt regionkontor i Mellom-Amerika og vi ser nå på om det er behov for å sende mer bistand og hjelp.

Situasjonen kan bli ytterligere forverret når den tropiske stormen Grace er forventet å treffe dette området i løpet av et par dager. Landet og området har allerede store humanitære problemer, inkludert covid-19.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no