Hjelpeorganisasjonene frykter Korona-katastrofe, ber Norge trappe opp global innsats

De store norske hjelpeorganisasjonene utfordrer regjeringen til å øke bistanden for å bekjempe den globale pandemien fra korona-viruset. I dag sender organisasjonene et brev til Statsministeren og Utenriksministeren, hvor de advarer sterkt mot å kutte bistand for å finansiere Korona-innsatsen i Norge:

Brev til regjeringen

”Et utbrudd i fattige og sårbare stater vil være svært alvorlig, og vil kunne få katastrofale humanitære konsekvenser”, advarer Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors i brevet. De fem organisasjonene skriver at land med dårlig utbygd helsevesen, lite tilgang på rent vann og lav matsikkerhet vil få store problemer når pandemien utvikler seg.

Organisasjonene anerkjenner regjeringens innsats i Norge og bidragene til utvikling av en vaksine.

”Men selv om episenteret for pandemien for øyeblikket er Europa, er vi svært bekymret for at den snart vil nå menneskene i fattige og svært sårbare land,” skriver organisasjonene i brevet til Solberg og Eriksen Søreide før budsjettkonferansen starter.

Frykter kutt i bistand

Organisasjonene ser allerede at lavere kronekurs kommer til å føre til kutt og omdisponeringer i det humanitære og langsiktige arbeid. Kuttet de nå frykter i internasjonal bistand vil gå hardt utover muligheten til å hjelpe. Organisasjonene forbereder seg nå på at det flere steder kan komme katastrofale konsekvenser, og ser på hvordan innsatsen kan trappes opp.

- Vi har lang erfaring med å håndtere alvorlige epidemier og kriser i verdens mest sårbare områder. Den globale dugnaden trengs nå, avslutter generalsekretærene Bernt Apeland, Birgitte Lange, Dagfinn Høybråten, Jan Egeland og Henriette Killi Westhrin.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99