Annenhver nordmann blir hjemme i påsken

54 prosent av befolkningen vil være hjemme i egen bolig størstedelen av påsken. Røde Kors Hjelpekorps oppfordrer til nærturer i påskeuken.

Onsdag i påskeuken er tradisjonelt en stor utfartsdag for mange som skal på hytteturer og til fjells. Samtidig er det mange som blir hjemme i påskeuken. Tall fra en spørreundersøkelse utført på vegne av Opinion på vegne av Røde Kors viser at mer enn halvparten av oss blir hjemme i påken. 1.106 nordmenn er spurt i den landsomfattende spørreundersøkelsen. 

– Vi er fortsatt i beredskap i by og bygd og har mannskap i lavlandet som er klare til å rykke ut om det trengs. Når mange er hjemme i påsken oppfordrer vi til å bruke nærområdet - man trenger ikke reise langt for å få gode, kortreiste friluftsopplevelser, sier Nils Vidar Hopland i Røde Kors Hjelpekorps. 

En av fem mer ensomme i ferien enn vanlig 

Ferietid er et høydepunkt for mange, mens for andre er det krevende perioder. I samme undersøkelse sier 13 prosent av befolkningen at de er bekymret for å bli mer ensomme i påskeferien. Totalt sier 20 prosent at de opplever mer ensomhet i ferietid enn hva man gjør i hverdagen.  

– Høytider og ferietid med mange dager borte fra normalhverdagen kan være krevende. Heldigvis er det mye vi som enkeltmennesker kan gjøre for hverandre. Bank på døra hos naboen din, ring bestemor som sitter alene eller si hei til en kompis du ikke har sett på en stund, oppfordrer Pernille Lemming, leder i landsråd omsorg i Røde Kors.  

Syv oppdrag og 11 skader onsdag i påskeuken 

Røde Kors har i tillegg til hjelpekorps-beredskap en rekke påsketilbud for barn, unge og eldre i påsken. Hjelpekorpset har mer enn 6.000 frivillige i beredskap, hvorav 1.200 er i forhøyet påskeberedskap på vaktstasjoner, hytter og hjemmevakt i sine lokalmiljøer.  

Klokken 17 onsdag i påskeuken har Røde Kors Hjelpekorps registrert syv oppdrag og 11 skader. 

Til nå i påsken har Røde Kors’ påskesentral registrert at frivillige i Hjelpekorpset har blitt kalt ut til 60 oppdrag, hovedsakelig henteoppdrag, og behandlet 74 skader av ulik art.    

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no