Dobbelt så mange på høstferie med Røde Kors

Aldri har det vært flere lavinntektsfamilier med på gratis høstferietur med Røde Kors-frivillige.

– Mange er fortvilet over om de har råd til nok mat på bordet, høye strømregninger og hvordan de skal greie å betale husleie. Vi merker godt at stadig flere får det mer krevende økonomisk, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors. 

Over 1.000 deltakere er med på gratis høstferietur sammen med Røde Kors. Det er en dobling av antall deltakere sammenlignet med normalår før pandemien. 

– Vi merker at det er tøffere tider. Når barnefamilier som i utgangspunktet har grei inntekt er bekymret, er det klart den siste tiden har vært ekstra ille for familiene som lever i vedvarende lavinntekt. Det merker vi også på våre feriedeltakere, sier Lemming. 

Over 115.000 barn i Norge lever i familier med lav inntekt (SSB). For mange barn og unge handler det å vokse opp i fattigdom også om å bekymre seg for foreldrenes ubetalte regningsbunker. 

Mindre skam 

Når økonomien blir trangere, er ferie gjerne det første som ryker. Over 120 Røde Kors-frivillige bruker høstferien på å skape gode ferieminner for barn, unge og foresatte over hele landet. Dette er familier som av ulike grunner ikke har råd til å reise på ferie på egenhånd.  

– Mange føler på skam over å ikke kunne gi barna ferieopplevelser. Samtidig ser vi også at nå som det snakkes mer åpent om økonomiske utfordringer, blir det mindre stigmatisering rundt det å ha dårlig råd, sier Lemming.  

Nye familier søker om gratis ferie 

Røde Kors har i løpet av pandemien oppskalert ferietilbudet for lavinntektsfamilier. Også nå etter pandemien merker organisasjonen at stadig flere nye søkere har behov for gratis ferietilbud.  

– Flere steder i landet ser vi nå at vi er i kontakt med nye familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere. Med tanke på den økonomiske utviklingen frykter vi at det vil bli verre for stadig flere, sier Lemming. 

Hva er ferie for alle?

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie.  
  • Det er mange ulike årsaker til at familiene ikke har mulighet til å reise, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.  
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Minst ett av barna i familien må være i barneskolealder.  
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.  
  • Alle ferieopphold gjennom Ferie for alle ledes av frivillige i Røde Kors. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no