Husk solkrem og skredfare

I store deler av Nordland vil nærturer i snødekte fjell kreve ekstra varsomhet de neste dagene. På Østlandet er sola så sterk at bare 1-2 timer ubeskyttet kan føre til solbrenthet.

Selv om de fleste av oss tilbringer påskeferien i sine nærområder, er det spesielt to viktige ting Røde Kors Hjelpekorps oppfordrer alle til å tenke på når man planlegger utfarter de neste dagene: Snøskredfare og fare for solskader. 

– Tenk alternative turruter for å unngå skredfare og ta pauser fra sola når du er ute, sier Jarle Bjørge Øverland, som er medlem i landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. 

Akkurat nå er det bare Hallingdal som har grønt farevarsel for snøskred på varslingstjenesten varsom.no. For resten av landet er det meldt moderat, betydelig eller stor snøskredfare. 

De neste dagene er det betydelig rasfare i store deler av Troms og Nordland, og i morgen blinker det en rød varsellampe for både Lofoten, Vesterålen, Svartisen, Ofoten, Salten, Indre og Sør- Troms der det er meldt nest høyeste faregrad for skredfare. 

– Også der det er meldt moderat fare, er det veldig viktig å være oppmerksom på at det kan gå naturlig utløste skred også på plasser nær bebyggelse fra nærliggende høydedrag. Unngå terreng som er brattere enn 30 grader, og ikke gå på snøskavler som er samlet opp av fokksnø, sier Øverland. 

-Det er viktig å rapportere om nylige skred som er observert, slik at det er mulig å utelukke eventuelle skredtatte personer. Dette er også nyttig informasjon for varsom.no slik at de kan varsle om riktig skrednivå, sier Hans Jørgen Dokk som er landsrådsrepresentant for Røde Kors Hjelpekorps.  

I Sør-Norge, hvor det er moderat skredfare i de fleste fjellområder, er det de neste dagene ekstra viktig også å beskytte seg mot solen. Ifølge Meteorologisk institutts UV-varsling, kan så lite som 1 til 2 timer i solen akkurat nå føre til hudskader. 

– Selv med moderat strålingsfare, som det nå også er i lavlandet, er det veldig viktig både å sørge for å beskytte seg med solkrem og å ta pauser fra sola. Vi minner spesielt om at barn må beskyttes ekstra både med solbriller, solkrem og skygge, sier Øverland. 

Røde Kors har mer enn 5000 frivillige som også i påsken er i beredskap for Røde Kors Hjelpekorps. Beredskapen er styrket for å kunne håndtere hendelser i korpsenes nærområder, siden mange har avlyst de tradisjonelle påsketurene til hytter og skianlegg. 

 Av Røde Kors sine 150 vakthytter er rundt 20 bemannet deler av denne påsken. Det betyr at de fleste frivillige har beredskap gjennom hjemmevakt og er klare for å bistå ved behov som skulle oppstå gjennom påskeuken.