Hver sjette forelder sier koronakrisen gjør det vanskelig å dekke utgifter for barna

For én av seks foreldre gjør koronakrisen det vanskeligere å dekke utgifter til blant annet fritidsaktiviteter for barna. – Vi ser at pandemien fortsetter å gjøre mange familier sårbare.

– Dessverre frykter vi at de barnefamiliene som har hatt det tøft økonomisk før korona, nå kan få det enda tøffere når mange er arbeidsledige, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse utført av Opinion for Røde Kors. Undersøkelsen viser også at mer enn hver fjerde nordmann frykter at unge i nærmiljøet har falt utenfor sosialt på grunn av dårligere økonomi i koronatiden.  

Øker barnetrygden i statsbudsjettet 

Røde Kors ber nå regjeringen om å øke barnetrygden også for barn over 6 år.  

Organisasjonen er glad for at regjeringen øker barnetrygden for barn mellom 0-6 år i forslaget til statsbudsjettet for 2021. Samtidig skulle Røde Kors gjerne sett at økningen gjaldt også for barna over 6 år, for å sikre at flere barnefamilier får ta del i den positive utviklingen som økt barnetrygd er for familier i en sårbar økonomisk situasjon. 

Høy arbeidsledighet 

Koronapandemien har gitt det dypeste tilbakeslaget i norsk økonomi i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover.  

Fremover er det ventet en arbeidsledighet på 4,7 prosent i snitt i år og 4,4 prosent i snitt i 2021. Røde Kors er bekymret for at de sosiale forskjellene skal øke på grunn av høy arbeidsledighet i koronatiden. 

– Vi er opptatt av at alle barn og unge må ha samme muligheter til et godt liv, sier Apeland. 

Bekymret for flere fattige familier 

Allerede før korona vokste over 110.000 barn i Norge opp i familier med lav inntekt, ifølge Bufdir. Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. En rapport fra Sifo viser at 360.000 norske husholdninger hadde lavere inntekter i juni enn før koronapandemien. 

Røde Kors jobber aktivt for å bedre situasjonen til barn og unge som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Organisasjonens ferietilbud, Ferie for alle, tilbyr hvert år tusenvis av barn og deres familier et avbrekk fra hverdagen og spennende ferieaktiviteter – opplevelser de ellers ikke ville hatt råd til. Også i hverdagen tilbyr frivillige fra Røde Kors lavterskel, gratis fritidsaktiviteter for barn og unge, blant annet gjennom tilbudene Barnas Røde Kors (BARK), Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (RØFF) og Fellesverkene (Ungdomshus). 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99