Hvert tiende barn i verden rammet av krig

Mer enn hvert tiende barn i verden er rammet av væpnet konflikt på en eller annen måte. Til tross for at de har krav på spesiell beskyttelse, blir barn ofte utsatt for store farer og enorm risiko.

Barn rammet av krig prøver alle etter beste evne å finne en måte å gjennomleve krigens kaos. Men til tross for at de har krav på spesiell beskyttelse, blir barn ofte utsatt for store farer og enorm risiko. 

I den siste utgaven av publikasjonen International Review of the Red Cross, ‘Children and War, belyser Røde Kors forskjellige utfordringer som møter barn som gjennomlever konflikt.

– Barn bærer en uforholdsmessig stor byrde av den menneskelige kostnaden ved de væpnede konflikter som raser i dag. Å gi barn beskyttelse er avgjørende – de skal bygge vår fremtid, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Manglende tilgang på mat, rent vann og helsehjelp fører til at mange barn dør av underernæring eller sykdommer som er fullt ut mulig å behandle og kurere. Alt for ofte blir barn trukket inn i krigshandlingene. Både regjeringsstyrker og ikke-statlige væpnede styrker rekrutterer barn. Krigen fører til at barn skilles fra familiene sine, fratas mulighet til skolegang, blir drept, lemlestet, arrestert, internert, tvangsdrevet fra sine hjem, seksuelt misbrukt eller utnyttet på andre måter. Krigen fratar dem muligheten til å være barn og oppleve en fullverdig barndom.

For å forstå hvordan barn opplever krigens grusomheter, og for å bedre kunne gi dem den beskyttelsen de har krav på, må vi lytte til hva de forteller. De er ikke passive ofre, de har en stemme. I kapittelet vitnesbyrd fra tidligere barnesoldater forteller barn fra Den demokratiske republikken Kongo sine historier.

– Jeg gråter ofte når jeg tenker på ting jeg opplevde som barnesoldat, forteller en jente i fra Øst-Kongo i rapporten. Da hun var 11 år gammel ble hun tvangsrekruttert, og ble tvunget til å delta i kamper, banket opp og seksuelt misbrukt. Etter fem år fikk hun hjelp fra det internasjonale Røde Kors (ICRC) til å komme seg unna og bli gjenforent med familien sin.

Ifølge Apeland er fattigdom bare én av flere årsaker til at barn blir rekruttert til krigføring. De kan være tvunget på flukt som følge av kamphandlinger og foreldrene kan ha blitt drept. Slik blir barna enkle bytter for krigsherrer.

– Barn rekrutteres til krigføring fordi de er billige i drift, enkle å forme og veldig lojale. Barn som blir tatt til fange av væpnede grupper, lider enormt, både fysisk og psykisk, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99