Grensekrisen: – Mange får ikke hjelpen de ha krav på

Røde Kors ber Norge bruke alle sine kanaler for å sikre at flyktninger og migranter som oppholder seg i grenseområdene ved Hviterussland får beskyttelse og humanitær hjelp.

– Røde Kors ser med stor bekymring på at flere tusen mennesker langs grensene mot Polen, Latvia og Litauen nå går vinteren i møte uten et sted å bo og uten å vite hvor veien går videre. Våre søsterforeninger i Polen, Litauen, Latvia og Hviterussland rapporterer at småbarnsfamilier, gravide kvinner og syke lever under svært kummerlige forhold og i uvisshet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors både i Polen og Hviterussland er nå til stede langs grensen og registrerer at det er et stort behov for mat, klær, hygieneartikler og helsehjelp til et økende antall mennesker i området. I Litauen er det rapportert at 1 av 4 migranter og flyktninger er barn. 

Sannsynlig at flere blir syke

Fra Det internasjonale Røde Kors sitt nødhjelpsfond, som Røde Kors i Norge er med på å finansiere, går det nå rundt 9 millioner kroner til en rekke tiltak for å bedre situasjonen. 

– Flere har allerede dødd i disse grenseområdene, og det er dessverre sannsynlig at flere blir syke og i verste fall dør dersom helsehjelp og humanitær støtte ikke når frem i tilstrekkelig grad de neste dagene, sier Apeland. 

Internasjonal lov slår fast at alle har rett til å søke asyl og få sine søknader behandlet. Røde Kors registrerer at dette ikke alltid praktiseres, verken i den pågående situasjonen rundt Hviterussland eller ved andre ankomststeder inn mot EU. 

Flyktningkonvensjonen må respekteres

– Felles for mange av de som oppholder seg i grenseområdene er at de har flyktet fra krig og krise, men nå ikke får den beskyttelsen de har krav på. Det er en helt grunnleggende menneskerettighet at flyktninger skal kunne søke om asyl, og det er statenes ansvar å respektere denne rettigheten og behandle alle søknader om beskyttelse. Alle migranter må få tilgang til helsehjelp og elementær humanitær hjelp, sier generalsekretæren

– Den norske regjeringen bistår gjennom UD i finansieringen av humanitær bistand, men må nå også kommunisere tydelig at flyktningkonvensjonen må respekteres, sier Apeland