Våpenhvilen i Syria må holde stand for å beskytte desperate mennesker på flukt

En vedvarende politisk løsning for Idlib må på plass, men enighet mellom Tyrkia og Russlands ledere i Moskva er et lite skritt i riktig retning.

Nesten en million mennesker er fordrevet i Idlib-provinsen siden 1. desember, ifølge FN. 60 prosent av dem er barn. Hundretusenvis har flyktet nordover mot Tyrkia på grunn av de voldsomme krigshandlingene. 

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) betegner dette som den mest alvorlige strømmen av internt fordrevne mennesker i de snart ni årene det har vært konflikt i landet.

Leirene som huser mennesker på flukt er overfylte, og mangel på mat, helsetjenester og vann er kritisk for sivilbefolkningen.

– Vi har sett altfor mange ganger i løpet av konflikten i Syria at avtaler om våpenhvile blir brutt av partene. Våpenhvilen som nå er på plass må holde stand for å unngå at flere barn, kvinner og menn dør, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Folk bor under åpen himmel i et fortvilet forsøk på å beskytte seg selv og familien, og mange er desperate og traumatiserte. Humanitær hjelp er bare et plaster på såret akkurat nå.

– Humanitære organisasjoner alene kan ikke hjelpe befolkningen, som mangler vann, mat, husly, elektrisitet og ikke minst trygghet og tilgang på helsetjenester, sier generalsekretæren.

Det internasjonale samfunnet å ta ansvar

Røde Kors ber om at det internasjonale samfunnet tar ansvar for menneskene som lider under den uholdbare situasjonen i Idlib og andre deler av Syria.

– Det som skjer i Idlib viser nok en gang det internasjonale samfunnets kollektive mangel på vilje og handling til å beskytte Syrias innbyggere fra grusomme krigshandlinger. Vi ber om at både Norge og andre land gjør det de kan for å påvirke partene til å overholde våpenhvilen som nå er på plass, sier generalsekretæren i Røde Kors.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99