Ikke gå alene på topptur

Flere steder kan sola utløse naturlige skred, og folk oppfordres til å være forsiktige og å ikke gå alene på topptur. Om ulykken skjer, er man nemlig avhengig av kameratredning.

I store deler av landet er det meldt betydelig fare for skred både i dag og i morgen. 

– Kameratredning er helt kritisk ved skredulykker. Selv om man er dekket av bare en halvmeter snø, er det nok til å bli fastlåst, sier Tormod Eldholm, leder for ressursgruppe skred i Røde Kors. 

Før man legger ut på topptur må man kjenne utstyret og man må vite at det er i orden. Man må også sjekke både værmeldingen og skredvarslene. Eldholm oppfordrer alle til å bruke tid på å bli godt kjent med sitt personlige skredutstyr. 

– Før man legger ut på toppturer bør man øve på å bruke kameratredningsutstyr, slik som skredsøker, søkestang og spader. Denne kunnskapen kan redde liv, og dette er noe vi har sett de siste ukene, sier Eldholm. 

Om man blir tatt av et skred overlever man ikke lenge og tid er avgjørende. Det er mangelen på oksygen som er hovedårsaken til at folk omkommer i skred. 

– Om man blir tatt av et skred er de første 10-15 minuttene helt kritisk. Dette er ofte tiden det tar før man går tom for luft, sier Eldholm. 

Folk tar advarslene på alvor 

Røde Kors har vært involvert i få skredrelaterte ulykker denne påsken. Dette tyder på at de som er ute i fjellet tar forhåndsregler og tar varslene på alvor. 

– Basert på utviklingen i forkant av påsken, hadde vi forventet en del skredhendelser. Det viser seg at folk har tatt advarslene alvorlig, og dette har medført at vi har unngått alvorlige skredhendelser. Det er vi selvfølgelig veldig godt fornøyd med, sier Eldholm. 

25 oppdrag og 13 skader langfredag i påskeuken  

Klokken 17 fredag i påskeuken har Røde Kors Hjelpekorps registrert 25 oppdrag og 13 skader.  

Til nå i påsken har Røde Kors’ påskesentral registrert at frivillige i Hjelpekorpset har blitt kalt ut til 122 oppdrag, hovedsakelig henteoppdrag, og behandlet 139 skader av ulik art.   

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no