Jemen er rammet av mange parallelle kriser

Den verste pågående menneskeskapte krisen i verden blir verre for hver dag som går. Befolkningen blir mer sårbare fordi flere kriser som rammer samtidig.

– Uten et dramatisk skifte vil situasjonen stadig bli vanskeligere i Jemen. I det sjette året med krig kommer koronassmitte på toppen av vold, kolera, naturkatastrofer og et kollapset helsesystem, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Den siste tiden har vært spesielt utfordrende for befolkningen i Jemen. Parallelt med koronasituasjonen har en kraftig regntid ført til dramatiske oversvømmelser siden april. Regn, flom og oversvømmelser har rammet spesielt hardt folk som har flyktet internt i landet.

Prisene på mat har ifølge FN økt med 60 prosent i løpet av det siste året, og en matkurv som før krigen kostet 100 kroner må du nå betale 250 kroner for.

Korona har vært bekreftet i Jemen siden april, men de offisielle smittetallene har vært relativt lave. Bekymringen har vært at dødeligheten har vært på over 27 prosent, mot gjennomsnittlig på under fire prosent globalt, ifølge tall fra WHO. På grunn av den pågående konflikten er tilgang på informasjon vanskelig og det antas å være store mørketall.

– Jemen er et land der vi som humanitær aktør har store programmer og mye å gjøre. Men for å snu den nedadgående spiralen må det en større internasjonal innsats til, og fremfor alt vilje til å finne politiske løsninger som kan stoppe volden, sier Apeland.

Spesielt utsatt er helsetilbudet i landet som allerede er overveldet. Over halvparten av helsekapasiteten er borte og det som er igjen er ikke nok til å dekke helt grunnleggende helsehjelp. Nå skjer halvparten av alle fødsler uten medisinsk personell til stede.

– Vi pleier ikke å måle kriser opp mot hverandre. Det er vanskelig å sammenligne på en skikkelig måte fordi kriser er ulike. Men akkurat når det gjelder Jemen kan vi med sikkerhet si at dette er den verste pågående menneskeskapte krisen i verden. Det er en serie med sammensatte kriser som rammer samme sted samtidig og som forsterker hverandre, sier Apeland.

Frivillige fra Jemen Røde Halvmåne jobber i lokalsamfunnene for å dele ut nødhjelp og ikke minst spre kunnskap som kan forebygge smittespredning.

– For å nå ut med riktig informasjon er innsatsen mot koronasmitte helt avhengig av at folk får dekket noen grunnleggende behov som tilgang på rent vann og kunnskap om hvordan smitte spres. I dette arbeidet er de frivillige helt sentrale, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99