Jemen kan ikke vente

Syke og sårede får ikke tilgang på helsehjelpen i tide. Millioner får ikke nok mat, og rent vann er for de færreste. Situasjonen for menneskene i Jemen er kritisk.

Samtidig som giverlandene møtes på nytt for å snakke om landets framtid, blir situasjonen stadig vanskeligere i Jemen. Flere ti-år med konflikt har ført til stadig nye vansker og humanitære utfordringer. Borgerkrigen som pågår, har vart i over 6 år.

– I Marib-regionen, øst for hovedstaden Sanaa, skjer kampene i et område som allerede har tatt imot mange internt fordrevne. Folk flykter på nytt fra kampene og i løpet av det siste året har mange vært nødt til å flykte på grunn av flom. Her lever de under veldig vanskelige forhold. Dette viser hvordan folk i Jemen rammes av flere kriser samtidig, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Nesten 21 millioner mennesker i Jemen trenger nødhjelp. I løpet av året planlegger Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) å hjelpe 3 millioner mennesker. Konflikten, klimakrise og krisen i helsetjenestene blir et tårn av kriser på toppen av hverandre, og nødhjelpsinnsatsen i Jemen er nå en av de største i verden.

– I Jemen jobber vi hardt sammen med Jemen Røde Halvmåne og internasjonale Røde Kors for å få fram nødhjelp og helsehjelp til folk. Det er en dramatisk situasjon. En krise som bare vokser i omfang jo lengre den får pågå, sier Apeland.

Pandemi på toppen av katastrofen

Generalsekretæren i Røde Kors besøkte Jemen i desember i forbindelse med et feltsykehus for koronapasienter Røde Kors har sendt og drevet i Aden, helt sør i landet. De fleste sykehusene i landet var overbelastet før koronapandemien nådde landet, de har blitt ødelagt av kampene eller de mangler helsepersonell og utstyr.

– Titusener av sivile har blitt rapportert såret eller drept i krigshandlingene, samtidig har helseinstitusjoner, skoler, hjelpeorganisasjoner og livsviktig infrastruktur blitt angrepet. Mange familier har også mistet sine kjære, eller de vet ikke hvor de er. Dette er den brutale virkeligheten i denne krigen, sier Apeland.

De som kriger må ta ansvar

Det er først og fremst partene som kriger som har ansvaret for den humanitære katastrofen som pågår i Jemen nå. Men også de som støtter partene i konflikten har et ansvar.

– Nå er det viktig at alle land som kan påvirke partene i konflikten gjør det. Sivile skal beskyttes. Dersom det er en risiko for at partene vil bryte krigens regler, skal de ikke motta våpen, sier Apeland.

Røde Kors ber nå om at flyplassen i Sanaa åpnes for kommersiell trafikk igjen, slik at varer kan komme inn i landet, og for at syke som trenger helsehjelp som ikke er tilgjengelig i landet, kan få tilgang på slik hjelp.

– Vi frykter at konflikten vil vare, slik mange andre konflikter i dag ikke ser ut til å ende. Den internasjonale Røde Kors-komiteen, som jobber i konfliktområder, har vært til stede i Jemen siden borgerkrigen i 1962. Nå er nødhjelpsoperasjonen i Jemen en av de største operasjonene i verden, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 

Fakta om den humanitære situasjonen i Jemen:

  • Krigen i Jemen har pågått i 6 år uten ende i sikte.
  • Nesten 21 millioner - 66% av Jemens befolkning - trenger humanitær hjelp.
  • 4 millioner mennesker er på flukt i sitt eget land.
  • Mer enn 100.000 har flyktet i Jemen, i løpet av den siste måneden.
  • 5 millioner mennesker i nød lever i områder med svært begrenset humanitær tilgang.
  • 16 millioner mennesker vet ikke om de får tak i nok med mat for dagen.
  • 2 millioner barn er akutt underernærte.
  • FN advarer om at fem millioner jemenitter er bare ett skritt unna hungersnød.
  • Korona fører til en massiv utfordring i et land der halvparten av alle helsesentre er blitt ødelagt av krig.
  • Røde Kors- bevegelsen arbeider for å møte behovene, men behovet for nødhjelp er større en muligheten til å hjelpe.