Ekstremt bekymret for de intense kamphandlingene i Kyiv og andre store byer

Røde Kors varsler nå at de intense kampene i Kyiv og andre tett befolkede byer rammer sivile hardt og gjør store ødeleggelser, og ber om at angrepene som rammer sivile må stanses.

Lederen for Kyiv-delegasjonen til den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ba lørdag om at kamphandlingene skal ta slutt i de tett befolkede byområdene.  

– Vi ser igjen hvor ødeleggende krigføring i byer er. Vi ser hvor hardt sivile rammes og hvordan sivil infrastruktur ødelegges. Nå er det lokale nabolag som blir frontlinjer, og det er de sivile, barn og eldre som bærer de største konsekvensene, sier Stokkereit, som leder folkerettsenheten i Røde Kors i Norge. 

Han sier det er viktigere enn noen gang at partene ikke gjennomfører militære operasjoner som angriper og skader sivile og sivil infrastruktur.   

– Kamphandlinger i byer rammer i stor grad sivile, spesielt når det brukes eksplosiver med vidtrekkende effekt. Når krig dras inn i byer vet vi at nødvendige tjenester som vanntilførsel, strøm og helsetjenester blir ekstremt sårbare. Det skaper langvarige humanitære utfordringer, og gjør det vanskelig for sivile å få dekket sine grunnleggende behov, som tilgang til rent vann, strøm og varme.

I samarbeid med den internasjonale Røde Kors-komiteen har Røde Kors i Norge jobbet for å få spesielle avtaler for å få partene til å unngå krigføring i byområder, senest sammen med norske myndigheter i en spesiell sesjon i FNs sikkerhetsråd i januar. 

– Våpen som opprinnelig er designet for kamper i åpne områder, kan påføre enorm skade mot sivile i byområder. Det er helt avgjørende at partene unngår bruk av slike våpen, og gjør det de kan for å begrense sivil skade, slik humanitærretten pålegger dem, sier Stokkereit.   

De siste oppdateringene fra Røde Kors i Ukraina er også at hjelpearbeid er kommet i gang. Ukraina Røde Kors og Den internasjonale Røde Kors-komiteen samarbeider om dette, men det er svært krevende. Mange steder er kampene så intense at det er helt nødvendig å være i bomberom. Flere mennesker er på flukt og flere steder er det så mye trafikk på veiene at det er umulig å få ut nødhjelpsutstyr. Det er nå heller ikke mulig å få inn mer nødhjelpsutstyr enn det Røde Kors allerede har i landet, men dette vil skje så raskt det blir mulig.  

For andre pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no