Klimaavtalen må forsterkes for å redde liv

Røde Kors ber myndigheter følge opp Parisavtalen, og advarer mot at mange liv vil gå tapt hvis klimaforpliktelsene ikke følges opp.

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer hvis vi ikke gjør mer, sier Torben Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors.

Mens det digitale klimatoppmøtet i dag åpner i London ber Røde Kors om at Norge følger opp sine ambisjoner om å kutte klimautslippene med praktiske tiltak så fort som mulig, og at man presser på for å få så store kutt som mulig fra andre land.

– Vi ser tydeligere og tydeligere at klimaendringene allerede har store humanitære konsekvenser, hvor hundrevis av millioner trues av klimaendringer som flom og tørke, sier Torben Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors.

Dagens klimatoppmøte markerer at det er fem år siden Parisavtalen ble vedtatt globalt, og det digitale møtet har som mål å få verdenssamfunnet til å forplikte seg til mer ambisiøse mål for å redusere utslippene og redusere konsekvensene av klimaendringene.

Røde Kors sine analyser viser at klimaendringene får større og større humanitære konsekvenser. Bare i 2019 ble det registrert 308 katastrofer og nær 100 millioner mennesker ble rammet. 97 prosent av disse katastrofene var være og klimarelaterte. veier og bygninger blir ødelagt, og mange bønder mister livsgrunnlaget sitt på grunn av tørke, flommer og tyfoner. Ifølge en rapport fra Røde Kors kan så mange som 200 millioner mennesker ha behov for nødhjelp hvert år som følge av klimakrisen, om utslippene fortsetter som nå.

For det siste tiåret var over 80 prosent av de 2850 naturkatastrofene knyttet til vær og klima, med flom og storm som de to mest vanlige. Totalt er 1,7 milliarder mennesker berørte av vær- og klimarelaterte katastrofer. Klimaendringene vil styrke seg framover, og øke farene.

– Forebygging av de humanitære konsekvensene er og vil være svært viktig, men det avgjørende for å snu utviklingen er langt kraftigere tiltak fra myndigheter for å redusere utslippene. Den negative utviklingen siden Paris-avtalen ble inngått må føre til styrkede forpliktelser fra alle myndigheter for å redusere de dramatiske humanitære konsekvensene vi ser på bakken hver eneste dag, sier Henriksen.

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene i dette tiåret for den internasjonale Røde Kors-bevegelsen, inkludert Røde Kors i Norge.

– Vi ser at dette rammer norske lokalsamfunn, og vi ser sårbare samfunn over hele kloden truet av flom, sult og andre lidelser hvor klimaendringene vil forsterke problemene kraftig, sier Henriksen.

– Dødelige og ødeleggende ras og tørke og voldsomme flommer også her i Norge har vist oss at både myndighetene og vi frivillige beredskapsorganisasjoner må skjerpe arbeidet med forebygging og beredskap over hele landet.  Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer.

I rapporten «Norges Klima 2071-2100», hvor Norsk Klimaservicesenter har bidratt med kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaet vil endres for ulike regioner i Norge fremover, varsles flere flommer, jordras og uforutsigbare værhendelser hele året.

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99