Klimaberedskap: Røde Kors forbereder seg på økning i aksjonsoppdrag

I 2020 deltok Røde Kors i over dobbelt så mange aksjoner som i 2010. Røde Kors forventer flere oppdrag det neste tiåret, blant annet på grunn av klimaendringer.

En ny studie utført av Institutt for samfunnsforskning for Røde Kors viser at antall søk- og redningsaksjoner er økende, også når det gjelder de frivilliges deltagelse i aksjonene. De frivillige redningsmannskapene i Røde Kors Hjelpekorps forbereder seg på å bli kalt ut stadig oftere.

– Vi forbereder oss på flere oppdrag i årene framover. Det vil kunne bli mer behov for den frivillige redningstjenesten på grunn av klimaendringene, en aldrende befolkning og økningen i selvmordsfare, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps. 

I rapporten til ISF skisseres ulike scenarier for økning i antall søk- og redningsoppdrag på land og behov for frivillig beredskap i fremtiden. Klimaendringer, økt turisme, befolkningsvekst og eldrebølgen er noen av trendene som påvirker samfunnets behov for frivillig beredskapsinnsats i tiden fremover, viser rapporten.

 – Dersom økningen vi så i søk- og redningsaksjoner de siste ti årene fortsetter på samme måte, vil resultatet kunne bli over 50 prosent flere oppdrag i 2030 sammenlignet med 2020. Det betyr at vi må ha betydelig flere frivillige i beredskap, sier Løvik.

Røde Kors bidrar mye i søk- og redningsoppdrag knyttet til skred, ras og snøskred og rapporten påpeker at antallet søk- og redningsaksjoner knyttet til naturfarer er ventet å øke raskt.

–  Det ventes større skredfare, hyppigere styrtregn og større regnflommer. Summen av endringene i vær og årstider er at det vil bli mer utfordrende for folk å ferdes trygt – selv i kjent skog og mark, sier Cathrine Tranberg Hårsaker, som er klimaanalytiker i Røde Kors.

– Som beredskapsorganisasjon jobber vi i Røde Kors nå aktivt med å tilpasse oss de endringene i samfunnet og naturen som påvirker oppdragene våre. Frivilligheten er en sentral del av norsk beredskap, og våre mannskaper skal være godt forberedt på de utfordringene de vil møte, sier landsrådleder Løvik.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no