Klimakriser og pandemi rammer millioner

En ny klima-analyse fra Røde Kors viser at 139 millioner mennesker er rammet av ekstremvær og koronapandemien samtididig. Katastrofer har kostet minst 17.000 mennesker livet på toppen av pandemien.

Klimaanalysen som ble publisert i dag tar for seg virkningen av ekstremvær-hendelser og koronapandemien. Rapporten viser hvordan mennesker over hele verden lever gjennom sammenfallende kriser, der de sammen menneskene rammes av flere samtidige katastrofer.  

– Denne ferske analysen er dessverre ikke overraskende for oss, men samsvarer med det vi har opplevd de siste årene. Når flere kriser treffer samtidig blir det en sterk påminnelse om hvor viktige det er med lokal klimatilpasning, sterk beredskap og responser som prioriterer de mest sårbares behov. Det vil koste for mye å ikke ta klimakrisen på alvor, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Pandemien forsetter å påvirke oss over hele kloden både med direkte og indirekte negative konsekvenser. Samtidig har matmangel på grunn av ekstremvær blitt forsterket av covid-19.  

– Nå ser vi hvordan situasjonen i Afghanistan er kritisk, og det er det mange grunner til. Tørke de siste månedene har ødelagt avlinger og tatt livet av husdyr. Samtidig raser koronapandemien og det er enorme humanitære behov. Resultatet er at folk ikke får tak i nok mat, de sulter og underernæring øker, sier Apeland. 

Et annet eksempel er Kenya, som det ene året har vært rammet av flom, og så tørke det neste, i tillegg til at avlinger forsvinner på grunn av enorme svermer av gresshopper.  

– Nå står over 2 millioner menneske ovenfor akutt matmangel i Kenya, der begrensninger på grunn av pandemien har hindret nødhjelpsinnsatsen i forbindelse med flom. Dette har gjort flere lokalsamfunn mer utsatte, sier Apeland. 

Røde Kors publiserte i april en rapport som viser hvordan pandemien indirekte har ført til økning i livsfarlige sykdommer, hindret vaksinering av millioner av barn og avskåret enda flere fra helsehjelp. 

Røde Kors frykter nå at kombinasjonen av pandemien og klimakrisen vil få langsiktige konsekvenser for mange av verdens mest sårbare. 

– Dette er en av våre største utfordringer nå og de neste årene. Vi må respondere på to måter, både ved å ta skikkelig tak i klimakrisen og støtte de lokalsamfunnene som opplever de mest alvorlige krisene slik at de er rustet til å møte dem, sier Apeland. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no