«Klimakuren»: Stortinget må erkjenne alvoret

Røde Kors ber norske myndigheter ta mer dramatiske grep for å bidra til løsninger som kan forhindre klimakatastrofer for millioner av mennesker og kostnader ute av kontroll.

– Det er ikke tid til å vente, sier Bernt G. Apeland.

Miljødirektoratet leverte i dag rapporten «Klimakur 2030» til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Klimaendringene tar liv nå, og de mest sårbare rammes aller hardest. De humanitære konsekvensene vil eksplodere i omfang om utviklingen fortsetter som nå. Derfor må også våre politikere gjøre enda mer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

I Røde Kors-rapporten «The Cost of Doing Nothing» fra 2019, anslås det at 200 millioner mennesker vil trenge internasjonal nødhjelp på grunn av klimaendringene alene innen 2050 dersom utviklingen fortsetter som nå.

– Resultatet av disse undersøkelsene og beregningene er nedslående. Allerede i 2030 kan antallet mennesker som årlig vil ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte hendelser ha økt med 50 prosent, sier Apeland.

I rapporten «Norges klima 2071-2100» advarer Røde Kors mot at det også i Norge kan komme til å gå flere liv i klimarelaterte hendelser som flommer, jordras og ekstremvær.

– Myndighetene må ha et særlig fokus på sårbare grupper som eldre og andre grupper i befolkningen som kanskje ikke er i stand til å forberede seg på kriser eller å komme seg i sikkerhet når ulykkene inntreffer, sier Apeland.

Røde Kors ber både Stortinget og Regjeringen erkjenne at det vi gjør her hjemme ikke bare påvirker forhold i Norge, men også er en del av den globale innsatsen for at klima ikke skal sette millioner av liv i fare i resten av verden.

– De humanitære konsekvensene av klimaendringene krever at alle samfunnssektorer omstiller seg i en fornybar og utslippsfri retning. Det er ikke tid til å vente og ambisiøse klimatiltak som skal ruste oss for framtidens utfordringer må komme raskt, sier Apeland.