Røde Kors om FN-rapport: – Tiden renner ut

Røde Kors er svært bekymret for funnene i den nye rapporten FNs klimapanel la frem mandag. – Livsgrunnlaget vårt, mat, vann og helse, rammes mer brutalt og raskere enn tidligere antatt.

Ifølge Klimapanelet skal det mindre global oppvarming til før verden opplever katastrofale klimakonsekvenser enn det forskerne trodde for bare få år siden.

–  Tiden renner ut. Matproduksjon, vanntilgang og folkehelse rammes mer brutalt og raskere enn tidligere antatt. Dette handler om mennesker liv og helse akkurat nå og ikke bare i framtiden, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Den nye FN-rapporten som ble presentert mandag, viser at klimatilpasning henger kraftig etter over hele verden. Det vi gjør er ikke nok og rike land som Norge må trappe opp egne utslippskutt og finansiering av klimatilpasning i de mest utsatte landene, mener Røde Kors.

– Det er fortsatt mulig å kutte klimagassutslipp og med det begrense de aller verste konsekvensene. Hvis vi skal halvere klimagassutslippene innen 2030, teller hver dag og hver måned, sier Røde Kors’ klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker.

Beregninger fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet viser at innen 2050 vil minst 200 millioner mennesker ha behov for akutt, internasjonal nødhjelp hvert år på grunn av klimarelaterte katastrofer om utviklingen fortsetter som nå. Det er dobbelt så mange som i dag. 

– Klimapanelets rapport viser at det finnes klimatilpasningstiltak som fungerer, og de må trappes opp. Røde Kors ser at varslingssystemer for ekstremvær, lokal beredskap redder liv, sier Tranberg Hårsaker.

For ytterligere kommentarer, kontakt klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker på tlf 408 61 223.