Kollaps i atomvåpenforhandlinger

Røde Kors er svært bekymret etter at forhandlingene om en oppfølging av ikkespredningsavtalen for atomvåpen brøt sammen i New York natt til lørdag.

– Kollapsen i atomvåpenforhandlingene øker risikoen for at atomvåpen igjen skal brukes. En verden som bygger større avstand og uenighet mellom stater er en mer utrygg verden. Det er nå behov for en ekstraordinær innsats som Norge kan lede an i, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.  

Natt til lørdag ble det klart at ikkespredningsavtalens tilsynskonferanse i New York ikke klarte å bli enige om et forpliktende oppfølgingsdokument. Avtalen forplikter alle de tilsluttede landene til å hindre spredning av atomvåpen og å ruste ned. Røde Kors frykter at manglende enighet om felles fremtidige forpliktelser for å oppfylle avtalen har gjort risikoen litt større for at atomvåpen igjen blir tatt i bruk. 

Nærmere en global humanitær katastrofe og hungersnød 

– Vi vet nå hvilke katastrofale globale følger en krig med atomvåpen vil ha. Verden trenger nye initiativer og politisk mot for å bygge bro på tvers av motsetninger, og sette felles hensyn i førersetet. Det er i menneskehetens felles interesse at atomvåpens humanitære konsekvenser aldri blir noe vi må være vitne til igjen, sier Apeland. 

Nylig publiserte forskere fra Universitet i Rutgers at en full-skala krig mellom USA og Russland vil kunne medføre at over 5 milliarder mennesker dør av hungersnød, som følge av at sot virvles opp i atmosfæren og hindrer soltilførsel til jorda.  

Større forventinger til Norge 

Røde Kors er skuffet over at norske myndigheter ikke er tydeligere i sin støtte til fokuset på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Mens over 140 land støttet ett innlegg om at det er i menneskehetens interesse at atomvåpen aldri blir brukt igjen, så var Norge var blant de få landene som ikke støttet dette i årets konferanse. Dette er en endring siden 2015, hvor Norge støttet et nesten identisk innlegg. Sist gang tilsynskonferansen ble enige om et sluttdokument i 2010, så ledet Norge an i arbeidet med å legge vekt på de på de humanitære konsekvensene av atomvåpen.  

 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no