– Glad for en mer normal hverdag for ungdom

Røde Kors er glad for at videregående skoler får en mer normal hverdag etter en periode med delvis nedstengning.

– Belastningen på barn og unge under pandemien har vært stor. Våre frivillige erfarer at mange unge savner en trygg, sosial møteplass, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.  

– De negative konsekvensene av stengte skoler er mange, og tiltakene har truffet en allerede hardt rammet gruppe. Dette er noe Røde Kors-frivillige erfarer hver eneste dag gjennom ulike aktiviteter, sier Apeland. 

Frivillige fra Røde Kors har sørget for å åpne møteplasser for ungdom på Fellesverk over hele landet, i tråd med smittevernreglene, samtaletilbudet Kors på Halsen er tilgjengelig og vi har styrket vårt tilbud for digital leksehjelp. 

– Det er nå ekstra viktig at unge har trygge sosiale arenaer de kan benytte seg av, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Unge føler seg ensomme 

Stengte skoler har gått hardt utover hverdagen til mange ungdommer og studenter. Spesielt i de største byene er det mange som lever trangt og ikke har tilgang på digitale verktøy eller egne rom å ha hjemmeskole i. Flere studenter sitter isolert hjemme, og kjenner på en tung og ensom hverdag. 

Behov for mer enn bare vaksiner 

Koronakommisjonen har grundig dokumentert hvordan barn og unge har blitt sviktet under pandemien og behovet for raske, sterke og langsiktige tiltak for denne gruppen er avgjørende. 

– Følelsen av ensomhet og utenforskap går ikke over med en vaksine, det krever innsats fra hele samfunnet. Derfor ser vi nå økte behov for å holde fellesverkene våre og samtaletilbudet Kors på Halsen åpne, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no