Koronasmittede kommer sent til sykehus i Jemen

Mange av pasientene som kommer til Røde Kors sitt feltsykehus for koronapasienter i Jemen, oppsøker helsehjelp for sent.

Feltsykehuset til Røde Kors i havnebyen Aden i Jemen tar imot koronapasienter, i et land som er rammet av flere samtidige kriser.
- Mange av de som kommer er veldig syke og må sendes rett til intensivbehandling. Det er en stor utfordring at folk oppsøker helsehjelp for sent, sier Anne Signe Hørstad, som er teamleder ved Røde Kors sitt feltsykehus for koronasmittede.

Feltsykehuset har 60 sengeplasser og er gjort i stand for å kunne gi behandling og pleie til koronasmittede pasienter, og består blant annet av akuttmottak, sengeposter og røntgenavdeling.
–  Ett godt tegn er at det kommer pasienter fra regionen, også fra landsbyområdene rundt. Det kan tyde på at informasjonen vi jobber hardt med å få ut, gjennom frivillige fra Jemen Røde Halvmåne, når fram. Det er helt avgjørende at pasientene kommer til behandling i tide dersom de høye dødstallene skal snus, forteller Hørstad.

Tror Covid-19 ikke finnes
Abdul Hamid Haydara Muhammad er en av pasientene som har blitt behandlet på Røde Kors sitt senter for koronasmittede i Aden, Jemen.
–Jeg var hjemme i landsbyen min og var veldig syk. Da situasjonen min stadig ble verre, bestemte de seg for å sende meg til dette koronasenteret for behandling. Jeg ble mye bedre de neste tre dagene etter behandlingen på Røde Kors-sykehuset. Etter behandlingen har jeg testet meg to ganger og resultatet var negativt, forteller han.

Nå oppfordrer han andre med symptomer om å oppsøke det koronasenteret.
– Jeg vil si til alle sammen, og spesielt til de som fortsatt tror at Covid-19 ikke finnes. Pandemien pågår fortsatt og folk bør ta sine forholdsregler for å beskytte seg selv, sier Haydara Muhammad.

Allmennlege på Røde Kors-feltsykehuset, Dr. Ahmed al Shatri er en av de som har behandlet koronapasientene.
– Pandemien pågår fortsatt og alle må beskytte seg. Symptomene er forskjellige for mange av pasientene ut ifra hvordan immunforsvaret deres er. Noen får milde symptomer, slik som influensa imens andre får alvorlige symptomer, forteller han.

Koronakrisen på toppen av andre kriser
To tredjedeler av befolkningen mangler tilstrekkelig tilgang på mat. Over halvparten av alle helsetilbud i landet er stengt eller bare delvis åpent. Prisene på helt grunnleggende varer øker, samtidig som folk har mindre og mindre å rutte med. I tillegg har befolkningen de siste månedene vært rammet av regnsesong. Flere flommer har vasket vekk veier, boliger og telt for internt fordrevne.  
– Det faktum at koronapandemien kommer på toppen av alt annet gjør at vi mener dette feltsykehuset er et viktig bidrag. Både for å avlaste et allerede ekstremt presset helsetilbud i Jemen, men også for å styrke beredskapen dersom situasjonen endre seg igjen, sier Hørstad.

Både selve sykehuset og flere av det tekniske og helsefaglig personellet er sendt fra Røde Kors i Norge, og feltsykehuset er fått økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.