På tide å sikre global vaksinefordeling

– Verdensledere ta ansvar og sikre at alle, overalt, har tilgang til koronavaksiner, tester og behandlinger.

På det andre globale koronatoppmøtet i Washington understreket generalsekretær Jagan Chapagain i Det internasjonale Røde korsforbundet nettverkets forpliktelse til å levere covid 19-vaksiner, tester og behandling til de mest sårbare, og gjenoppbygge sterkere helsesystemer.

Mens mange land gjennomført vellykkede covid 19-vaksinasjonskampanjer, er vaksinedekningen fortsatt under 10 prosent i mange lavinntektsland som Papua Ny-Guinea, Den demokratiske republikken Kongo, Haiti og Madagaskar. Lavinntektsland har heller ikke råd til tester og andre livreddende verktøy som antivirale medisiner eller oksygenforsyninger, noe som gjør at millioner står i fare for å pådra seg viruset og lide av dets dødelige konsekvenser.

– Verdenslederne må ta ansvar og sørge for at alle, overalt, har tilgang til vaksiner, tester og behandlinger. Det betyr at man retter seg mot de som er mest sårbare, har størst behov og som er vanskeligst å nå. Denne pandemien sprer seg fortsatt og dreper mennesker. Det er for tidlig å slippe opp den globale innsatsen mot korona, sa Chapagain på toppmøtet.

Siden starten av pandemien har nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger bidratt til at mer enn 400 millioner mennesker har fått tilgang til koronavaksine og gitt mental helsestøtte til over 13 millioner mennesker i 152 land. Fordi de selv er en del av lokalsamfunnene de tjener, er deres rolle også avgjørende for å bygge tillit, informere lokalsamfunn om folkehelsetiltak, og øke vaksineraten.

Afghanistan har et av verdens mest skjøre helsesystemer og bare 12 prosent av befolkningen har fått  to vaksinedoser. Afghansk Røde Halvmåne har drevet et 50-sengers sykehus dedikert til koronapasienter og gitt mat eller kontantstøtte til mer enn 165.500 mennesker. Mer enn én million mennesker ble screenet gjennom deres mobile helseteam og klinikker i 2021.

I Namibia, hvor bare 16 prosent av befolkningen er fullvaksinert, har Namibia Røde Kors ledet en "bli vaksinert - spark korona ut av Namibia"-kampanje. Frivillige fra Røde Kors går gjennom gatene i lokalsamfunn rundt om i landet, bærer skilt og synger sanger vaksinasjon. På vaksinasjonssteder støtter Røde Kors-frivillige også registrering for vaksinering og dataregistrering, og gir grunnleggende førstehjelp

Under toppmøtet uttrykte Chapagain IFRCs støtte til en pandemifinansieringsmekanisme som vil sikre samfunnsaktører tilgang til finansiering for å styrke samfunnets helsesystemer og øke deres motstandskraft mot fremtidige helsetrusler.

– Vi må forberede oss på neste pandemi nå. Verden var ikke klar for covid-19, men vi kan være det for neste pandemi. Vi må utnytte lærdommen, suksessene og fiaskoene fra responsen på covid-19 og bygge mot en fremtid der lokalsamfunn er rustet til å svare på neste helsekrise, sa Chapagain.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no