Kors på halsen: Over 650 samtaler med barn og unge gjennom påskeuken

– Mange unge teller ned til datoene som er satt for åpning av skolene, og det er nok flere som gruer seg til å holde ut de neste to ukene, forteller Nelli Kongshaug som er leder for Kors på Halsen.

– Vi har totalt besvart over 650 samtaler med barn og unge gjennom påskeuken, det er en økning fra fjorårets påske, sier Nelli Kongshaug.

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge opp til 18 år. Tjenesten er gratis og anonym. Her kan man chatte eller ringe med trygge og voksne frivillige.

Vanskelig tematikk

Temaene som går igjen når barn og unge tar kontakt er selvmordstanker, selvskading, relasjon til foresatte, venner og å føle seg trist og nedstemt.

– Når man legger på koronasituasjonen på toppen av andre vanskelige tanker, så kan det bli ekstra tungt å håndtere, sier Kongshaug.

Ber om tiltakspakke for sårbare barn og unge

Før påske sendte Røde Kors et brev til Stortinget hvor vi ba om en tiltakspakke for barn og unge som var ekstra utsatt i koronasituasjonen.

– Vår bekymring er nå først og fremst rettet mot de barna som allerede var i en vanskelig hjemmesituasjon. Vi ser at de i kontakten med oss i Røde Kors tar opp tunge og alvorlige tema. Vi er bekymret fordi hjelpeapparatet, lærere og trenere, som vi vet er viktige for disse barnas hverdag, ikke lenger møter barna, sier Pernille Lemming, leder av Landsråd omsorg i Røde Kors.

Hun sier frivillige i Røde Kors hver dag har kontakt med mange barn som har en krevende situasjon, og at det er nødvendig med en umiddelbar opptrapping av tiltak for gruppen.
– Dette kan vi klare med et godt samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten, sier hun.

Få samtaler om koronaviruset

Av de over 650 samtalene som har blitt besvart av Kors på Halsen sine frivillige i påsken, handler 24 av dem konkret om koronapandemien.

– Ungdom er stort sett opptatt av det de bryr seg om ellers, men det er klart at koronasituasjonen kan forverre en allerede vanskelig hjemmesituasjon, sier Nelli Kongshaug i Kors på Halsen.

Etter skolene ble stengt i forbindelse med koronapandemien fikk barn og unge en ny hverdag. Skolearbeidet gjøres digitalt og de ser mindre til vennene sine. Flere forteller at de savner den gamle hverdagen sin og ikke minst å være fysisk sammen med vennene sine.

Koronahverdagen kommer tilbake

Nå begynner hverdagen etter påske, og de fleste skal fortsette å gjøre skolearbeidet hjemme.

– Mange synes nok det er lenge å vente til skolene åpner igjen, sier Kongshaug.

Å ha det vanskelig hjemme blir ekstra utfordrende når man ikke får en «pause» når man drar på skolen.

– Det som lever i vanskelige familiesituasjoner har ofte lært seg en strategi for å håndtere det, spørsmålet er om de ser en ende på situasjonen de er i nå.

Utvidet tilbud

Etter koronapandemien brøt ut i Norge, så Røde Kors at behovet for Kors på Halsen økte. Derfor utvidet Kors på Halsen åpningstidene sine og flere frivillige har sittet klare for å ta i mot henvendelser. Hver dag fra kl. 14 til 22 sitter frivillige klare for å snakke med barn og unge om det de måtte ønske.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99